fredag 1 mars 2024

inloggad som

Riskkapitalbolagen mäktigast på Ideon

Privata investerare som Bo Håkansson och Christer Fåhraeus får maka på sig. Det är de offentligt finansierade riskkapitalbolagen som byggt upp de största maktsfärerna i styrelserummen på Ideon, visar Rapidus kartläggning.

Med drygt 150 bolag är Ideon landets största forskningspark och vagga till bland annat Axis och QlikTech. Rapidus har i sin genomgång av dagens makthavare tittat på såväl enskilda personer på vd- och styrelseposter som på sfärer där flera personer är engagerade på samma ägares uppdrag.

Statliga Industrifondens regionchef Lennart Gustafson sitter själv i styrelserna för Scalado, Zaplox och Zimpl. Därtill har fonden styrelseposter i CellaVision, BoneSupport och Sol Voltaics, samtliga företag där man investerat stora belopp. Det gör Industrifonden till den mäktigaste spelaren på Ideon.

— Det vanliga för oss är att den som är investeringsansvarig och känner bolaget också initialt går in som vår ledamot. Man måste dock skilja på rollerna. I styrelserummet agerar jag bara utifrån bolagens bästa. Men parallellt har vi ägarmöten där jag agerar som representant för Industrifonden, säger Lennart Gustafson.

Enskilt flest styrelseuppdrag har dock LU Biosciences vd Thomas Andersson, som sitter på poster i portföljbolagen Ximmune, Cantargia, Auril och ProNoxis. I tre av bolagen har han sällskap av Ann-Christin Malmborg-Hager, tidigare investeringsansvarig på LU Biosicence. Tre av LU Biosciences egna styrelsemedlemmar har dessutom uppdrag i andra Ideonbolag: CMC Contrast, MD Pharma och BioInvent.

Lu Bios moderbolag Luis AB har styrelseposter i ungefär hälften av 30-talet portföljbolag. På Ideon sitter Luis-anställde Sven Olsson som ordförande i Trafvid, BG Svensson är ledamot i Taurus Energy och Christine Widstrand har ordförandeklubban i Speximo.

Ideon_styrelser3
De fyra mest förgrenade maktsfärerna och deras representanter i respektive Ideonbolag. Uppifrån från vänster: Lennart Gustafsson, Lars Henriksson, Hedvig Andersén och Anders Schelin; Lars Persson och Per Aspemar; Sven Olsson, Christine Widstrand och BG Svensson; Thomas Andersson. Bilder: respektive organisation.

En fjärde maktsfär med många förgreningar är Sydsvensk Entreprenörfond, trots att bolaget på Ideon bara investerat i Triomed, där Sydsvensk Entreprenörfond har en ledamot, och Alligator Bioscience, där man saknar representation. Men vd Per Aspemar förvaltar också delar av Teknoseeds portfölj och är därför även ledamot i Scalado och suppleant i Quickcool.

Innovationsbron är genom sin såddfinansieringsverksamhet delägare i en lång rad teknikbolag i regionen. På Ideon har Innovationsbron andelar och styrelseposter i Ekobalans Fenix, Ascenda Solutions och Serstech.

Även bland privata aktörer finns ett par mindre kluster. Bo Håkansson och Farstorp Invest har ordförandeposten i ProstaLund och två poster i Exini Diagnostics. Och att QuNano, Glo och Sol Voltaics tillhör samma bolagssfär märks tydligt i styrelserullorna: kvartetten Gösta Johannesson, Steven Morrell, Rune Dybesland och Lars Samuelson är engagerade i alla tre bolag medan Kristian Sildeby från familjen Wallenbergs maktbolag FAM är ledamot i två av dem.

Klicka här för listan på de 34 personer med flest vd- och styrelseuppdrag på Ideon.

Erik Olausson

Privata investerare som Bo Håkansson och Christer Fåhraeus får maka på sig. Det är de offentligt finansierade riskkapitalbolagen som byggt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.