tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Alligator minskar personalen

|  
|  

Läkemedelsbolaget Alligator i Lund minskar personalen med uppåt 14 anställda. Orsaken är att bolaget lägger ner en rad tidiga projekt till förmån för en helhjärtad satsning på huvudkandidaten, mitazalimab mot bukspottskörtelcancer.

Den 29 januari släppte Alligator nyheten att resultaten från fas 2-studien med mitazalimab var positiva och har visat sig förlänga livstiden för patienter med metastaserad bukspottskörtelcancer, en av de allvarligaste och dödligaste cancerformerna som finns.

Sent förra veckan kom sedan nyheten att företaget ska minska personalen med 20-25 procent och att man avser genomföra en nyemission på minst 150 miljoner kronor och, om marknadsefterfrågan finns, ytterligare 100 Mkr.

Alligator har i dagsläget 56 anställda vilket innebär att det handlar om 11-14 anställda som får gå.

– Orsaken är att vi nu, efter de positiva fas 2-resultaten, kommer att satsa helhjärtat på vår huvudkandidat mitazalimab. Nu ska vi förhandla och få bästa möjliga avtal med en licenspartner för att genomföra fas 3, säger vd Søren Bregenholt och fortsätter:

– Vi släpper nu ett antal aktiviteter i discovery- och preklinisk fas för att fokusera på huvudkandidaten. Det innebär att vi får övertalighet i personalen. Vi inleder nu fackliga förhandlingar.

Syftet med nyemissionen är att finansiera bolagets fortsatta drift till dess att ett licensavtal tecknats. Att emissionen utförs som ett tvåstegsförfarande beror på att de är oklart hur stort intresset är på den fortfarande instabila investeringsmarknaden.

– Nu ska vi se hur sugen marknaden är på att investera. Av de första 150 Mkr är 60 Mkr garanterade av ankarinvesterare, säger Søren Bregenholt

Den andra delen är en så kallad övertilldelningsemission som genomförs om den första delen blir fulltecknad och intresse för mer finns.

– Detta handlar om att vi både drar ned på kostnader och tillför nytt kapital. Med en stor kassa och lägre konstnader får vi ett betydligt bättre förhandlingsläge gentemot en licenspartner kring mitazalimab, säger Søren Bregenholt.

Enligt den kvartalsrapport som bolaget släppte i samband med dessa övriga nyheter har Alligator 60 Mkr i kassan och gjorde en förlust i fjärde kvartalet på 70 Mkr.

När förväntar ni er att landa ett licensavtal?

– Det är svårt att säga. Vi har kontakt med ett tjugotal aktörer. Det kan komma i morgon, det kan också dröja sex månader.

Gunnar Wrede

Läkemedelsbolaget Alligator i Lund minskar personalen med uppåt 14 anställda. Orsaken är att en rad tidiga projekt släpps till förmån för en helhjärtad satsning på huvudkandidaten, mitazalimab mot bukspottskörtelcancer.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad