lördag 2 december 2023

inloggad som

Bonesupport krossar prognoser

|  
|  

Lundabolaget med vd Emil Billbäck accelererar försäljningen i USA. Ökningen i landet är 117 procent jämfört med fjolårets tre första kvartal.

Aktiekursen för Lundabolaget steg 15 procent på torsdagsmorgonen som svar på delårsrapporten. Börsvärdet närmar sig med 78 procents uppgång en fördubbling på ett år.

– Vi har gett guidance om en tillväxt på 40 procent per år de närmaste tre åren, totalt på alla marknader. Nu visar det sig att vår totala tillväxt är 87 procent, vilket överträffar våra förväntningar, och nu har vi första kvartalet med positivt kassaflöde. Det är fantastiskt att en svensk uppfinning blivit så framgångsrik i USA, säger Bonesupports vd Emil Billbäck.

Förra året började bolaget sälja sin produkt Cerament V i USA, runt tio år efter marknadsintroduktionen av Cerament i Europa.

– Produkten är helt unik på den amerikanska marknaden, men i Europa finns det något alternativ. De amerikanska läkarna tycker att vår produkt tillför mycket värde i deras behandlingsarsenal, säger Emil Billbäck.

Cerament är en behandling av skelettskador vid svåra bensår. Det är en biokeramisk produkt som efter att ha injicerats omvandlas till ben och läker skelettet. Cerament finns i flera varianter varav två även innehåller antibiotika som frisläpps vid benet och främjar läkning. Bolaget grundades tidigt på 2000-talet av Lars Lidgren, professor emeritus i ortopedi vid Lunds universitet.

I maj rapporterade bolaget om en studie där patienter med komplexa fall av diabetesfot behandlades med bolagets Cerament G/V som innehåller antibiotika. Alla patienter undvek amputation under 30 månaders uppföljningstid. En nästan dubbelt så lång studie visar närapå samma resultat.

– Med dagens tillgängliga behandling är amputationsrisken 25 procent för patienter med diabetes som fått svåra fotsår, att jämföra med att alla respektive nästan alla patienter i våra studier undvek amputation.

Nettoomsättningen var 418 miljoner kronor under årets tre första kvartal. Börsvärdet har femdubblats på fem år och är nu 7,8 miljarder kronor. Senaste året har värdet ökat med 3,4 miljarder.

– Att börsvärdet ökat så mycket tror jag beror på våra regulatoriska framgångar med FDA-godkännanden och vår starka försäljningsutveckling. Vi jobbar kontinuerligt med att öka marknadspenetrationen i USA, det tar flera år att ställa om läkarnas behandlingsmetoder från tidigare standard.

Vad ser ni för risker just nu?

– I tidig fas finns det en mängd risker, framför allt inom det regulatoriska. Men allt det är vi förbi. Nu är det mer hårt arbete, till exempel i USA har vi 6.000 sjukhus att bearbeta.

Bolagets aktie handlas sedan 2017 på Mid Cap Stockholm. Huvudkontor och merparten av utvecklingen finns i Lund.

Elisabet Ottosson

Lundabolaget accelererar försäljningen i USA. Ökningen i landet är 117 procent jämfört med fjolårets tre första kvartal.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad