måndag 15 juli 2024

inloggad som

Starkt Cellavision i dagens rapportflod

Säsongen för börsbolagens rapportering för årets tredje kvartal är här. Bland dagens rapporter finns Cellavision, Midway Holding, Alfa Laval, Swedencare och Sparbanken Skåne.

Cellavision
Cellavision, verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, ökar omsättningen och stärker vinsten rejält. Under det tredje kvartalet steg omsättningen 19,1 procent till 167,9 miljoner kronor, jämfört med 141 Mkr för samma period förra året. Resultatet efter skatt blev 26 Mkr, vilket är en ökning med 150 procent mot i fjol.

”Den positiva utvecklingen från andra kvartalet fortsatte även in i det tredje kvartalet, som vi avslutade med ett stabilt resultat. Våra distributionspartners konfirmerade att den underliggande efterfrågan på digital cellmorfologi förblir stark, och under kvartalet noterades en god efterfrågan för vårt ekosystem av erbjudanden på ett flertal marknader”, kommenterar Cellavisions vd och koncernchef Simon Østergaard.

Alfa Laval
Verkstadsbolaget Alfa Lavals orderingång ökade under årets tredje kvartal och omsättningen steg till 15,7 miljarder kronor. Kvartalets resultat landade på 1,7 miljarder kronor. Bolaget förväntar sig att efterfrågan under det fjärde kvartalet i år blir ungefär som i det tredje kvartalet.

”På en aggregerad nivå var orderingången fortsatt stabil under det tredje kvartalet och
nådde 17 miljarder kronor, en tillväxt med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Serviceaffären fortsatte den starka tillväxttrenden från de senaste åren och pipelinen med projekt omvandlades till order på en förväntad nivå. Den betydande styrkan i delar av marin- och energisektorn kompenserade för svagare marknadsförhållanden inom bygg- och livsmedelssektorn. Orderboken växte till en ny rekordnivå om 46 mdr,
motsvarande ungefär 8 månaders omsättning”, skriver Alfa Lavals vd och koncernchef Tom Erixon i rapporten.

Midway Holding
Midway Holding, vars dominerande affär är byggnadsställningsföretaget Haki, går tungt. Omsättningen minskade organiskt med 33 procent under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 12 miljoner kronro och uppgick till 18 Mkr.

”Händelser i omvärlden utgör fortsatt en betydande osäkerhet för marknadsutvecklingen framöver och flera kunder har avvaktat med större beställningar. Marknaden är svårbedömd. Vi upplever dock att den underliggande efterfrågan är god och vi såg en återhämtning i orderböckerna mot slutet av kvartalet, skriver vd Sverker Lindberg i rapporten.

Swedencare
Djurhälsobolaget Swedencare lyfter omsättningen med 25 procent, som landar på 602 miljoner kronor. Kvartalets resultat uppgick till 38,1 Mkr. Enligt bolagets vd Håkan Lagerberg är det Europa och exportmarknaderna som utmärker sig under det tredje kvartalet och i rapporten skriver han:

”Avseende exportmarknaderna är det en kombination av att de återhämtat sig efter Covid och att vi börjar se resultat av att nyare dotterbolag utnyttjar kompetens och kontakter vilka Swedencare etablerat under många år. Försäljningen i Kina och övriga Asien dominerar, men även Australien och Sydamerika fortsätter att öka. Mexiko är ett nytt land med en stor och växande husdjurspopulation som ska bli intressant att följa”.

Sparbanken Skåne
Sparbanken Skånes rörelseresultat uppgick till 488 miljoner kronor, en ökning med fem procent jämfört med föregående kvartal. Bankens utlåning fortsatte att växa under kvartalet och är främst driven av företagsaffären.

”Det råder dock fortsatt prispress när det gäller utlåningsräntor, framför allt gällande bolån där marginalerna är historiskt låga. Det osäkra konjunkturläget innebär att banken fortsatt har betydande reserveringar för förväntade kreditförluster på både privat- och företagssidan. Mest utsatta vid sidan av privatkunder bedömer vi att bygg- och fastighetsbranschen, detaljhandeln samt skog- och lantbruk är”, kommenterar bankchefen Rasmus Roos.

Martin Linderoth

Säsongen för börsbolagens rapportering för årets tredje kvartal är här. Bland dagens rapporter finns Cellavision, Midway Holding, Alfa Laval, Swedencare och Sparbanken Skåne.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Kvinnor i Lejonkulan

  Rapidus podd Lejonkulan har träffat en lång rad driftiga kvinnliga entreprenörer, och då handlar det om intim hälsa, njutning och relationer. Passa på att lyssna när programledare Jan Dahlqvist tar tempen på deras affärsidéer.

 • Ung börs-vd med miljardmål

  Konsultbolaget Solid X vd Filip Alexanderson är en av Sveriges yngsta börs-vd:ar. Han har kammat hem flera utmärkelser för sitt entreprenörskap. Siktet är nu inställt på att tiofaldiga omsättningen till 1 miljard kronor. Här förklarar han hur det ska gå till.

 • Inwido ser ljusning

  Fönsterbolaget Inwido i Malmö levererar en kvartalsrapport som antyder att det värsta kan vara över på bygg- och renoveringsmarknaden. Orderboken växte organiskt med 10 procent i andra kvartalet. Aktien steg tvåsiffrigt på rapporten.

 • Hänt i vecka 28

  Kvartalsrapporter har dominerat veckans nyhetsflöde från de skånska börsbolagen. Det är en blandad kompott med konjunkturmässigt motstridiga signaler som framträder. En rapport som gav aktielyft var Careiums, med vd Christian Walén.


 • Hänt i vecka 28

  Kvartalsrapporter har dominerat veckans nyhetsflöde från de skånska börsbolagen. Det är en blandad kompott med konjunkturmässigt motstridiga signaler som framträder. En rapport som gav aktielyft var Careiums, med vd Christian Walén.

 • Hänt i vecka 27

  Förvärv och försäljningar. Det händer saker i det skånska näringslivet även efter att sommarlugnet börjat lägga sig. Här är en summering av de viktigaste affärsnyheterna under den gångna veckan.

 • Hänt i vecka 26

  Finansiella räddningar i krysset var tongivande i veckans nyhetsflöde från skånska företag. Här figurerar bolag som Doxa, Alligator och Move By Bike, men också två starka kvinnor som gör affärer med varandra.

 • Skånsk ekonomi i botten

  Skånsk ekonomi befinner sig i ett tufft läge och den som hoppas på bättre tider får vänta. Arbetslösheten ökar mer än i övriga landet, byggandet har stannat av helt och bolagskonkurserna har nått rekordnivåer. De framgår av en ny konjunkturrapport.

 • Starkt från Peab och Trianon

  Trianons aktie tog ett skutt upp när kvartalsrapporten presenterades i dag. Och Peab överraskar med rekord i orderingång. Rapidus samlar upp de skånska storbolagsrapporterna.

 • Starkt från Alfa Laval

  Alfa Lavals aktie tog ett skutt uppåt när kvartalsrapporten presenterades i förra veckan. Rapidus samlar upp de skånska storbolagsrapporterna.

 • Blandad kompott i rapportfloden

  Fortsatt svag efterfrågan medan kostnadsjakt i bolagen putsar resultaten. Det är den trend som går att utläsa ur de skånska börsbolagens rapporter för det första kvartalet, även om bilden är mycket blandad. Vi sammanfattar mer än ett dussin färska skånska rapporter.

 • Positivt i skånska rapporter

  Beijer Ref levererar en rökare i krysset, medan fastighetsbolagens nedskrivningar verkar ha tagit slut. Det är huvudpunkterna i dagens rapporter från de stora skånska börsbolagen.

 • Kraftigt volymtapp i dagens rapportflod

  Börsbolagens rapporter för årets första kvartal strömmar in. Bland dagens rapporter går kurvorna åt olika håll: upp för fastighetsbolaget Wihlborgs och ned för fönsterbolaget Inwido.

 • Alfa Laval prisas i Lund

  Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.