tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Personuppgiftspolicy

Rapidus AB (“Rapidus”) tillhandahåller via rapidus.se (“webbplatsen”), en digital nyhetssida samt ett nyhetsbrev i form av e-post till prenumeranter. Rapidus är även delaktig i evenemang som anordnare, själv eller tillsammans med andra.

Observera att denna policy gäller dig som kund. Vad gäller Rapidus redaktionella innehåll och journalistiska publicering av personuppgifter gäller Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

Som kund respekterar Rapidus din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom via webbplatsen, mobilapplikationer och/eller annat framtida digitalt gränssnitt som länkar till denna information om behandling av personuppgifter.

Syftet med personuppgiftspolicyn är att du ska känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I policyn beskrivs hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Information som du ger oss. Största delen av uppgifter om dig som Rapidus samlar in kommer direkt från dig (exempelvis när du fyller i ett formulär vid beställning av en prenumeration eller när du registrerar dig för ett evenemang). Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partner i affärsändamål.

Information som vi samlar om dig. Rapidus kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan person som till exempel anmäler dig till ett evenemang eller någon som samordnar evenemanget.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

 • Kontaktuppgifter. För att vi ska kunna leverera den tjänst du köpt av oss eller kontakta dig med anledning av ett evenemang du registrerat dig för sparar vi namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarkontouppgifter. Om du beställer vår prenumerationstjänst behöver du skapa ett konto hos oss varpå vi samlar in ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Organisatoriska personuppgifter. Använder du våra tjänster för ditt företags räkning behandlar vi även var du arbetar.
 • Betalningsinformation. För det fall du köper tjänster av oss eller biljetter till ett evenemang vi anordnar.
 • Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto och ev. supportärenden kommer vi att samla in och behandla tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används samt deras inställningar. Uppgifterna utgörs bl.a. av IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning, inklusive när du senast var inloggad och datum för registrering av ett användarkonto hos oss.
 • Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss för att framföra synpunkter eller i supportärenden, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet.
 • Evenemangsspecifik information för det fall du deltar i ett av oss anordnat evenemang. Dessa uppgifter inkluderar information som behövs för evenemangsregistrering, inklusive allergier eller annan kostrelaterad information.
 • Information från kundundersökningar. Vi kan komma att kontakta dig för att be dig att, frivilligt, delta i kundundersökningar. Om du väljer att delta i sådan undersökning kan du behöva tillhandahålla oss information som inkluderar personuppgifter.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND
Rapidus behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Gratis testprenumeration. Har du tecknat en testprenumeration samlar vi in ditt namn, e-postadress och telefonnummer som används för att skicka våra nyhetsbrev till dig och för att kontakta dig om en fortsatt betald prenumeration. Denna behandling sker med ditt samtycke som laglig grund. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på kund@rapidus.se.
 • Skicka marknadsföringsmaterial. Om du har tecknat en testprenumeration eller betald prenumeration använder vi även dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster. Till exempel, med ändamålet att skicka uppdateringar gällande våra tjänster, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till våra samt andras evenemang. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen, framför allt vårt intresse att marknadsföra våra tjänster, att vårda våra affärsförhållanden samt informera dig om vår verksamhet då du visat ett intresse för oss och våra tjänster. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på kund@rapidus.se.
 • Om du beställt vår prenumerationstjänst behöver vi din personinformation och faktureringsuppgifter för att tillhandahålla tjänsten och administrera ditt användarkonto.  Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla vår produkt till dig och fullgöra avtalet mellan oss (användarvillkoren).
 • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Vi kan komma att använda olika kanaler för marknadsföring, till exempel post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Vår marknadsföring kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster eller produkter kan de delar av samtalet där överenskommelsen skapas spelas in för att använda som avtalsunderlag. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Den lagliga grunden för denna behandling sker med stöd av bolagens berättigade intresse av att sälja prenumerationer via telefonförsäljning. Om du vill avregistrera dig från telefonförsäljning kontakta oss på kund@rapidus.se.
 • För att kommunicera med dig och tillhandahålla support. Dina personuppgifter, närmare bestämt de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss, och vid behov även enhetsinformation används för att kommunicera med dig och andra, t.ex. i samband med support eller när du hör av dig med synpunkter på Rapidus och våra tjänster. Den behandling som görs är för prenumeranter nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig inom ramen för vårt avtal med dig och i övrigt för våra berättigade intressen, bland annat Rapidus intressen av att våra produkter och tjänster ska fungera felfritt och av att effektivt kommunicera med dig och andra.
 • För att genomföra kundundersökningar. Dina kontaktuppgifter kan användas för att genomföra kundundersökningar, t.ex. för att höra dina tankar om Rapidus och våra produkter och tjänster. Det är frivilligt att svara på kundundersökningar. Uppgifterna som samlas in i samband med kundundersökningar används som underlag för vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Evenemang. Ditt namn, e-post, företag, samt eventuell angiven fritext samlas in antingen från dig eller någon som anmäler dig till ett evenemang anordnat av Rapidus. Personuppgifterna används för att sammanställa deltagarlistor, samt i tillämpliga fall för betalningsverifikationer och skapandet av fakturor. Deltagarlistor används av Rapidus för att kunna ordna förberedelser till evenemangen, genom bokning av lokaler, catering, namnskyltar o.d. Har du deltagit i ett av våra evenemang kommer vi att spara information om vilken typ av evenemang du var på, samt dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kommunicera liknande kommande evenemang till dig. Den lagliga grunden för behandlingen vi gör i samband med ett evenemang är att fullgöra avtalsenliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra avtal samt ombesörja den dagliga verksamheten. Detta är normalt sett också av intresse för bolaget som du representerar. Lagringen av din kontaktinformation efter att du har deltagit i ett evenemang sparas med grund i vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra kommande evenemang till dig, då du tidigare visat ett intresse för oss och de evenemang vi tillhandahåller.
 • Om du lämnar information om allergier eller liknande sker sådan behandling på grund av ditt samtycke. Du kan alltid välja att inte uppge några allergier med följden att någon hänsyn till detta inte kommer att tas vid evenemangen.
 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter används för att skapa statistik i aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Behandlingen sker med stöd av berättigade intressen, framför allt vårt intresse av att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster genom att se vilket innehåll våra användare vill se mer av.
 • För att utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Enhetsinformation och samlad aggregerad statistik används som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, eventuella nya sådana. Detta sker med stöd av berättigade intressen, framför allt vårt intresse av att utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder.
 • Rapidus kan även komma att delta i av andra anordnade evenemang. I dessa sammanhang marknadsförs evenemangen via Rapidus kanaler (hemsida, podcast och e-postutskick). För dessa e-postutskick är respektive eventansvarig personuppgiftsansvarig. Rapidus mottar också deltagarlistor för att kunna förbereda sig inför evenemangen. För sådana deltagarlistor är Rapidus personuppgiftsbiträde i förhållande till anordnaren av evenemangen.
 • För att skydda våra intressen och lagenliga rättigheter. När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.
 • I samband med en företagsöverlåtelse. I det fall Rapidus i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.
 • Enstaka information som lämnas eller inhämtas. I vissa fall kan vi samla in särskild information. Du kommer då att upplysas om ändamålet och den lagliga grunden för detta. I övrigt gäller denna policy även för sådana uppgifter.

INSAMLING AV KAKOR OCH TRACKING

Kakor samlas in på rapidus.se. När du besöker webbplatsen samlas viss information in med hjälp av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare.

En kaka kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. Informationen används för att få mer kunskap om användare av webbplatsen.


HUR VI DELAR ELLER ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Leverantörer. I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

 • Betaltjänstleverantör och Faktureringssystem (Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.).
 • Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • Kundsupport
 • Anmälningstjänster för evenemang.
 • IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, evenemangsplaneringslösningar, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi kontrollerar alltid att våra leverantörer kan uppfylla våra höga krav och att de har tillräckliga skyddsåtgärder. Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss den överenskomna produkten eller tjänsten.

Därutöver delar vi dina personuppgifter med leverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter

 • LinkedIn, Facebook och Twitter – om du använder vår ”dela-knapp”. Väljer du att använda dig av de ”dela”-knappar som finns på vår hemsida för att dela artiklar via Facebook, LinkedIn eller Twitter kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet. Vi utövar inte inflytande över Facebooks behandling av dina personuppgifter, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar varför vi ber dig att läsa respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.
 • Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. T.ex. om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
 • Parter involverade i en företagsöverlåtelse. I det fall Rapidus i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Vår hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Användare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Rapidus ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där. Leverantörer utanför EU/EES är MailChimp, Google LLC och HubSpot Inc. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Rapidus lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Vi genomför regelbundna granskningar av vårt behov att bibehålla uppgifter med beaktan av relevant lagstiftning.

När du prenumererar på vårt kostnadsfria nyhetsbrev lagrar vi dina personuppgifter så länge som du önskar behålla din prenumeration.

Om du registrerat dig för vår tjänst sparar vi dina personuppgifter tills du själv väljer att radera dem genom att informera oss på kund@rapidus.se och annars i 12 månader efter att du sagt upp din prenumeration för att vi, på din begäran, enkelt ska kunna återställa ditt användarkonto.

Har du deltagit i ett evenemang vi anordnar sparar vi information om det evenemang du deltagit på samt dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna kontakta dig om liknande kommande evenemang.

Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad lagringstid, såsom skatte och bokföringslagstiftning.

ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi behöver ändra innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår webbplats och/eller de övriga digitala kanalerna.

UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar till kund@rapidus.se.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring etc. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatt- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts för de behandlingar som vi grundar på våra berättigade intressen.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

I det fall du har gett ditt samtycke eller om behandlingen stödjs på att vi har ett avtalsförhållande med dig har du under vissa omständigheter rätt att få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver emellertid att överföringen är teknisk möjlig och kan utföras automatiskt.

Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen eller tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar, om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via e-post på kund@rapidus.se.