torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Finland ger miljontillskott åt Max IV

En rad finska universitet skjuter till sammanlagt 700.000 euro under tre års tid för att bidra till driften av Max IV. Med pengarna köper sig de finska lärosätena tillgång till den gigantiska forskningsanläggningen, som invigs till sommaren.

Tillsammans med estniska staten bekostar de finska universiteten redan ett av de 14 strålrören på Max IV genom ett bidrag på fyra miljoner euro. Men driftsbidraget ska inte bara gå till det strålröret, uppger Max IV:s vd Christoph Quitmann.

Christoph_Quitmann– Det finns även andra områden som intresserar de finska forskarna, bland annat proteinkristallografi, som man behöver använda andra strålrör för att studera, säger han till Rapidus.

Det finska bidraget kan jämföras med Max IV:s totalbudget för 2016 på 350 miljoner kronor, där merparten kommer från Vetenskapsrådet.

Uppe på Brunnshögsområdet är Max IV-personalen i full färd med att installera den vetenskapliga utrustningen. Utöver de 14 strålrör, eller experimentstationer, som redan är finansierade pågår diskussioner om ytterligare ett kallat ForMax som ska användas för att närstudera material och processer baserade på cellulosa. Chalmers har lovat skjuta till 50 miljoner kronor till Max IV-anläggningen, varav en stor del är tänkta att gå till ForMax.

– Vi har även fått löfte från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om medfinansiering och diskuterar även med KTH. Jag hoppas att det kan vara klart till våren, säger Christoph Quitmann.

Samtidigt arbetar Max IV-ledningen med en ansökan om dansk finansiering till ytterligare ett strålrör inom life science.

Erik Olausson

En rad finska universitet skjuter till sammanlagt 700.000 euro under tre års tid för att bidra till driften av Max […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.