onsdag 6 december 2023

inloggad som

Nytt samarbete ska locka uppstartsbolag till Max IV och ESS

ESS, Max IV och Science Village Scandinavia (SVS) inleder ett samarbete med Smile Incubator, med syftet att tillgängliggöra forskningsanläggningarna och visa deras potential för regionens life science-bolag. 

– Bakgrunden är att anläggningarnas potentiella industriella nytta är större än vad som hittills utnyttjats. Det körs i dag en hel del samverkansprojekt mellan akademi och industri men det finns en generell konsensus om att anläggningarna har en stor outnyttjad potential, säger Fredrik Melander, forsknings- och utvecklingschef på SVS.

Projektet ska löpa över två och ett halvt år och har finansierats med 3,5 miljoner kronor av Tillväxtverket. Den totala projektbudgeten ligger på fem miljoner, inklusive medfinansiering från Region Skåne.

Inom ramen för samarbetet ska man skapa en plattform, Maxess Life Science Route, som till en början riktar sig till Smiles inkubatorsbolag. Genom den ska bolagen få hjälp att ta reda på vad anläggningarna kan göra för dem och lära sig att använda maskinerna, med målet att i slutändan köra fullskaliga experiment. 

– Vårt fokus i projektet är tudelat. Å ena sidan vill vi komma i närkontakt med Smilebolagen, kompetensutveckla dem och identifiera några pilotbolag som vi kan gå hela vägen med. Å andra sidan vill vi metodmässigt utveckla samarbetet med inkubatorn och skapa en instegsmiljö till forskningsanläggningarna för mindre bolag, säger Fredrik Melander. 

Samarbetet ingår i den större satsningen Maxess Industriarena som syftar att erbjuda support för regionala, nationella och europeiska företag och skapa en plattform för alla som vill använda forskningsanläggningarna. Tanken är därför att så småningom sjösätta samarbeten som det med Smile även inom andra branscher. På sikt är målet att industriarenan ska täcka alla Sveriges högteknologiska forskningsanläggningar. 

– Vi vill sänka trösklarna och hjälpa fler att utnyttja de här fantastiska anläggningarna, framför allt små och växande bolag. Det krävs mycket know-how för att kunna nyttja anläggningarna och jättar som Novo Nordisk kan bygga upp det själva. Men för att nå ut till mindre bolag behövs satsningar som denna, säger Fredrik Melander. 

Emiliano Strauss

ESS, Max IV och Science Village Scandinavia (SVS) inleder ett samarbete med Smile Incubator, med syftet att tillgängliggöra forskningsanläggningarna och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad