fredag 29 september 2023

inloggad som

Trögt för Max IV att locka industrin

|  
|  

Antalet industribetalade experiment i Lunds storskaliga forskningsanläggning Max IV ökade med nära 50 procent under 2022 jämfört med året innan. Men det är fortfarande bara någon enstaka procent av alla experiment i anläggningen. Det framgår av en ny rapport från Max IV.

Merparten av experimenten körs av akademin, men Max IV-ledningen vill öka industrins användning av anläggningen.

– Det är fortfarande en liten andel experimenttid som betalas av industrin där forskningsresultaten får hållas konfidentiella. Det är uppskattningsvis någon enstaka procent av den totala tiden. Sedan har vi fler experiment där industri samverkar med akademi och där resultaten ska kunna publiceras. Den andelen är nära 15 procent, säger Magnus Larsson, ansvarig för industrirelationer vid Max IV.

Förra året gjordes 104 stycken experiment av enbart betalande industrikunder, jämfört med 70 året innan, vilket är en ökning med nära 50 procent. Kunderna kommer framför allt från Sverige, övriga Norden, Tyskland och Storbritannien. Några exempel är Alfa Laval och Tetra Pak. Trenden är långsamt ökande sedan fem år tillbaka då det endast kördes sex industriexperiment.

– Hållbarhetskraven får bolagen att accelerera sin forskning och utveckling och sitt användande av avancerade forskningsinfrastrukturer som Max IV, exempelvis för att hitta återvinningsbara material till batterier och pappersbaserade alternativ till plast, säger Magnus Larsson och fortsätter:

– Vi bearbetar industrin, och har valt ut tio industrisektorer som vi informerar på flera sätt. Vi ska öka och bredda industrianvändandet och även involvera industrin i den fortsatta utvecklingen av Max IV. Strålrörstiden är i princip fullbokad, man får ansöka och sedan väljer vi ut vilka som får köra sina experiment baserat på vetenskaplig höjd.

Det finns plats för ytterligare knappt 10 nya strålrör bredvid de 16 som är i drift i dag. Finansieringen för något nytt strålrör är inte klar. Max IV sorterar organisatoriskt under Lunds universitet som finansierar personal och drift.

Elisabet Ottosson

Antalet industribetalade experiment är fortfarande bara någon enstaka procent av alla experiment i anläggningen.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad