torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Lunds Energi testar Catators gasrening

Det luktar inte hallon precis när metan, vätesulfid och andra svavelföreningar läcker ut från rötkammare och reningsverk. Under hösten hårdtestar Lunds Energi och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp teknik från Ideonbolaget Catator för att bli kvitt problemen.

Catators palladium- och platinabaserade katalysatorer startar en oxidationsprocess som bryter ner de illaluktande sumpgaserna till mer neutrala föreningar. Nu sker de första fälttesterna i full skala då utrustningen installeras vid Källby reningsverk utanför Lund samt en pumpstation norr om Landskrona för avloppsvatten från Ven. Och för utvärderingen räcker det inte med elektroniska sensorer.

— Näsan reagerar olika på olika gaser vid olika koncentrationer, så vi får samla utsläppsluft i gaspåsar och låta en testpanel lukta, säger Catators vd och storägare Tihamer Hargitai.

Runt två tredjedelar av Catators omsättning, som förra året landade på 8,1 miljoner kronor, kommer från konsulttjänster och kontraktutvecklingsprojekt inom brännare för uppvärmning och bränslecellssystem för el- och värmeproduktion. Nyligen utvecklade bolaget exempelvis komponenter till en bränslecellsdriven ubåt. Tekniken för gasreningen togs ursprungligen fram för en japansk kund men har det senaste året seglat upp som ett verksamhetsfält för Catator även i Europa.

Höstens pilotförsök finansieras till 40 procent av Energimyndigheten. Resten står samarbetsparterna för, som utöver Lunds Energi och NSVA inkluderar skånska Läckeby Water och verkstadsbolaget Smidmek Group i Småland.

Efter att ha bantat personalstyrkan det senaste året sysselsätter Catator i dag en handfull anställda. Ägare är förutom Tihamer Hargitai bolagets ordförande Fredrik Silversand samt Puracs tidigare vd Lars Gunnarsson och Smidmek Group. Resultatet har de senaste åren legat nära noll då vinster plöjts ner i produktutveckling.

Erik Olausson

Det luktar inte hallon precis när metan, vätesulfid och andra svavelföreningar läcker ut från rötkammare och reningsverk. Under hösten hårdtestar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.