lördag 2 december 2023

inloggad som

Halvtomt i grönt kontorshotell

|  ,
|  

Även gröna innovationsbolag känner ett minskat intresse från investerare. I SLU Holdings kontorshotell Green Innovation Park i Alnarp minskar antalet hyresgäster.

– Speciellt startups ser till att minska sina kostnader nu. Vi har märkt av avbokningar sedan i våras. Nu har vi ett tiotal medlemmar, efter att runt fem fått flytta och några nya tillkommit, säger Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare för kontoret.

Ett företag som har fått flytta sin verksamhet är Almanak.ai. Bolaget utvecklar en tjänst för att varna i realtid för potentiellt skadliga betingelser för grödor.

Senaste tiden har dock några nya bolag kommit in.

– Företagarna Öresund och Dapibus är nya medlemmar, säger Niclas Östlund.

Dapibus utvecklar en process för tillverkning av billigt protein med hjälp av mikroorganismer. Proteinet ska ersätta soja i djurfoder och kunna tillverkas på gården av lantbrukaren själv. En prototyp ska verifieras inom ett halvår. Bolaget, som även är medlem i Krinovas inkubator, vill minska Europas beroende av sojaimport.

Green Innovation Park öppnade i Alnarp för två år sedan och profilerar sig på hållbarhet och nyttiggörande av grön forskning. Syftet är att öka nätverkandet mellan näringsliv och SLU:s forskare. Verksamheten finns även vid SLU i Uppsala.

– Vi har välbesökta seminarier varannan vecka dit även externa kan komma. Och vi marknadsför den del av SLU:s forskningsinfrastruktur som är öppen för alla, såsom avancerade växthus och ett multisensoriskt labb, säger Niclas Östlund.

Han uppskattar att de kan ha upp till ett fyrtiotal samtidiga användare i kontorslokalerna. Möjligheten finns även att renovera byggnaden för att expandera verksamheten med fler platser.

Elisabet Ottosson

Även gröna innovationsbolag känner ett minskat intresse från investerare. I SLU Holdings kontorshotell i Alnarp minskar antalet hyresgäster.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad