tisdag 16 april 2024

inloggad som

Purac växer inom biogas — bygger anläggning i Värmland

En rekordstor order på 150 miljoner kronor för en biogasanläggning i Karlskoga markerar en svängning för miljöteknikbolaget Purac i Lund. Från att främst ha stått för konstruktion och teknik för vattenrening har biogasanläggningar seglat upp som ett minst lika viktigt affärsområde.

Vid fermentering av organiskt material bildas förutom den önskade metangasen också koldioxid, och i viss mån även svavelväte, som måste renas bort. Purac har en delvis egenutvecklad teknik för det reningssteget.

Metoden bygger på kemisk rening, en värmekrävande process som ändå kan vara den mest ekonomisk lönsamma i de fall värmen kan återanvändas i rötningssteget. Fördelen jämfört med konkurrerande tekniker är bland annat låga förluster av metangas och relativt liten användning av elektricitet. Rötresten används sedan som gödning inom jordbruket.

Anläggningen i Karlskoga är en beställning från kommunala Karlskoga Biogas. Förutom sopor ska den även röta ensilage och jordbruksavfall. Byggnaden ska stå klar vid halvårsskiftet 2013. Gasen kommer användas som drivmedel och årsproduktionen kommer ligga på motsvarande fem miljoner liter bränsle.

— Det finns skalfördelar med större anläggningar. Kommunerna räknar först på hur stor anläggning det krävs för att nå lönsamhet och tittar sedan på vilka råvaror det finns i närområdet som kan vara aktuella som komplement till hushållsavfallet, säger Peter Thulin, marknadschef på Purac.

I Tyskland har utvecklingen stötts genom statliga subventioner för biogasproducerad el. I Sverige är det just bränsleanvändningen som har drivit på utvecklingen. Peter Thulin bedömer att reningsverksmarknaden är mogen i Sverige, men att det sker en fortsatt expansion på biogassidan.

— Kring Göteborgstrakten och vissa delar av södra Sverige är biogasanläggningarna rätt väl utbyggda, men norrut finns mer att göra.

Storaffären i Karlskoga innebär i sig inte några omedelbara nyanställningar. Samtidigt menar Thulin att den kontinuerliga rekryteringen, där bolaget främst konkurrerar med regionens teknikkonsulter, inte är helt enkel.

— Landar vi ytterligare något stort projekt nu kommer vi behöva mer folk. Samtidigt har vi sett att det inte är helt lätt att rekrytera nu när 40-talisterna går pension.

Under hösten tog Purac en order i danska Lyngby gällande ett reningsverk med membranrening, ett av de första i sitt slag som byggs i Norden. Omsättning 2011 var runt 700 miljoner kronor. VD är Peter Hjelm.

Bolaget är sedan 2003 en del av Läckeby Water Group, med KF Invest som största ägare. Totalt har koncernen 200 anställda, varav ett sextiotal i Lund.

Joel Lyth

En rekordstor order på 150 miljoner kronor för en biogasanläggning i Karlskoga markerar en svängning för miljöteknikbolaget Purac i Lund. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.