Almi Invest går in i avknoppning från Novo Nordisk

När Dorte X Gram jobbade på danska insulinjätten Novo Nordisk upptäckte hon att substanser som normalt används för smärtlindring kan ha effekt även på insulinproduktionen i diabetespatienter. I nybildade Medeonbolaget Pila Pharma närmar sig substanserna kliniska försök.

Pila Pharma är baserat på substanser som hämmar funktionen hos TRPV1, kallad chilireceptorn eftersom det är de som reagerar på det aktiva ämnet i chilifrukter. Receptorn har länge varit ett forskningsområde för utveckling av smärtlindring men tidiga försök som Dorte X Gram gjorde på Novo Nordisk visade att de även kunde påverka insulinproduktionen för råttor med typ II-diabetes. Hon köpte senare ut rättigheterna från Novo Nordisk och har de senaste åren väntat på att Europa- och USA-patentet för det nya användningsområdet ska gå igenom.

Utvecklingen har lagts i nybildade Medeonbolaget Pila Pharma, som just fått Almi Invest som delägare. Inom kort påbörjas djurstudier och Dorte X Gram hoppas få de resultaten innan sommaren.

Dorte X Gram− Därefter kan vi gå vidare och planera för kliniska försök nästa år. Eftersom det handlar om substanser som redan används i vården för andra tillämpningar kan vi gå direkt till fas II-studier i pilotskala, säger hon till Rapidus.

Utöver Dorte X Gram sysselsätter Pila Pharma i dag ett par personer på konsultbasis. Styrelsen förstärks nu med Per Antonsson på Almi Invest samt Novo Nordisk-veteranerna Axel Nemetz, som även varit chef för m-hälsa på Vodafone, och Mogen Vang Rasmussen, tidigare vd på Zealand Pharma.

Hur mycket Almi Invest gått in med vill ingen part uppge, men enligt Dorte X Gram kommer det behövas mer pengar för att ta sig an de kliniska studierna.

Erik Olausson

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: