torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Blandad kompott i rapportfloden

Fortsatt svag efterfrågan medan kostnadsjakt i bolagen putsar resultaten. Det är den trend som går att utläsa ur de skånska börsbolagens rapporter för det första kvartalet, även om bilden är mycket blandad. Vi sammanfattar ett dussin färska skånska rapporter.

Trelleborg

Gummikoncernen Trelleborg minskade omsättningen under första kvartalet med 5 procent till 8,2 miljoner kronor. Samtidigt sjönk rörelseresultatet marginellt till 1,3 miljarder kronor.

Trelleborgs försäljning är en temperaturmätare på konjunkturen i flera branscher:

”Trelleborg Industrial Solutions tappade något i organisk försäljning. Byggindustrin är fortfarande under press på flera marknader, och vi noterade även en svagare efterfrågan inom vissa industriella segment”, skriver vd Peter Nilsson i rapporten som kom på onsdagen.

Under kvartalet har Trelleborg etablerat ett nytt affärsområde som riktas till life science-industrin:

”Trelleborg Medical Solutions upplever för närvarande en utmanande marknad. Efterdyningarna av pandemin har lett till en utdragen lagerjustering inom medtech-branschen och nu drabbades även vi av att ett fåtal stora kunder anpassade sina lager betydligt. Vår bedömning är att denna lagerjustering kommer fortsätta åtminstone ett kvartal till”, fortsätter Peter Nilsson.

Ependion

Industriföretaget Ependion, tidigare Beijer Electronics Group, upplever en försvagad efterfrågan och noterar en 15-procentig nedgång i orderingången jämfört med första kvartalet i fjol. Omsättningen föll med 4 procent till 598 Mkr. Även resultat och rörelsemarginal föll.

”Inledningen på året har inte gett oss anledning att ändra vår syn på 2024: omvärldsfaktorerna är fortsatt osäkra och vi ser en dämpning av efterfrågan som ett resultat av en svagare konjunkturutveckling”, skriver vd Jenny Sjödahl i rapporten,

BHG

E-handelskoncernen BHG, tidigare Bygghemma, har det fortsatt tufft och jagar kostnader. Omsättningen föll med 23 procent till 2 miljarder kronor i första kvartalet. Kostnadsjakten verkar dock få effekt eftersom rörelseförlusten minskade från 100 Mkr till 24 Mkr.

”2023 präglades av svåra marknadsförutsättningar och efterfrågan i det första kvartalet 2024 har fortsatt vara avvaktande. Vår främsta prioritering för 2024 är att stärka lönsamheten”, skriver vd Gustaf Öhrn i rapporten.

Aktien backade med 8 procent på torsdagsförmiddagen.

Resurs

Konsumentkreditföretaget Resurs i Helsingborg ökade utlåningen men också kreditförlusterna under det första kvartalet. Utlåningen uppgick till 39,7 miljarder kronor och kreditförlusterna var 4,7 procent. Resultatet före kreditförluster minskade något till 474 Mkr.

”Under det första kvartalet 2024 ser vi en fortsatt förhöjd nivå av kreditförlustreserveringar. Samtidigt kan vi se att reserveringarnas nivåer förbättrades tydligt under slutet av kvartalet”, skriver vd Magnus Fredin.

Aktien backade med 6 procent på torsdagen.

Nordic Waterproofing

Helsingborgsföretaget tillverkar bland annat taktätskikt till byggindustrin och är starkt beroende av byggkonjunkturen.

Omsättningen minskade med 12 procent i första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Marginalen minskade och rörelseresultatet blev förlust på 21 Mkr.

”Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter och efterfrågan på renovering är fortsatt neutral med undantag av Finland där en nedgång kan förväntas. Nybyggnation av bostäder kommer vara låg på kort sikt. Ett antal program för kostnadsbesparingar genomförs inom olika områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen”, skriver vd Martin Ellis.

Nederman

Nederman i Helsingborg tillverkar utrustning för industriell luftrening. Koncernen ökade orderingången men minskade försäljningen under första kvartalet. Samtidigt steg lönsamheten till 10,5 procent på rörelsenivå vilket gav ett resultatlyft trots lägre omsättning.

”Det nya året inleds med god orderingång, högre marginaler och ett starkt kassaflöde. Behovet av industriell luftrening är stort världen över.  Idag drivs värdeskapandet i stor utsträckning via digitalisering och tjänstefiering. I kvartalet har vi rullat ut ytterligare projekt för vårt digitala koncept Clean Air as a Service”, skriver vd Sven Kristensson.

AAK

Det är inte utrett om fettbolaget AAK har att göra med Cloettas försäljningsstopp av hundratals ton choklad på grund av förorenad palmolja nyligen. Aktiemarknaden tar dock höjd för att så kan vara fallet.

Under första kvartalet steg AAK:s försäljning marginellt i volym, men minskade i kronor. Förklaringen torde vara sänkta priser. Lönsamheten steg dock och i fasta växelkurser steg rörelseresultatet med 38 procent till strax under 1,3 miljarder kronor.

”Det är upplyftande att se att volymerna återigen växer. Med ökade volymer drivs lönsamheten inte bara av våra globala optimeringsprogram utan även av den operativa hävstångseffekt som den organiska volymtillväxten bidrar till, skriver vd Johan Westman.

Bonesupport

Lundabolaget Bonesupport Holding rapporterar ett starkt första kvartal. Försäljningen av bolagets bencement ökade med 54 procent till 184 Mkr, med den största ökningen på den amerikanska marknaden. Rörelseresultatet uppgick till nära 42 Mkr.

Under perioden har bolaget fått två FDA-godkännanden för den amerikanska marknaden. Det är produkterna Cerament G som godkänts för användning vid öppna frakturer, en viktig milstolpe för bolaget, samt Cerament Bone Void Filler.

”Försäljningsökningen drevs till stor del av fortsatt stark marknadspenetration av Cerament G i USA. Produkten har erhållit ett brett godkännande, vilket innebär att samtliga extremiteter omfattas. Det är det enda resorberbara FDA-godkända syntetiska bengraftet med utsöndring av antibiotika”, skriver bolagets vd Emil Billbäck.

Aktien backade med dryga 3 procent.

Swedencare

Swedencare, en koncern inom hälsoprodukter till husdjur med huvudkontor i Malmö, ökade omsättningen med 14 procent jämfört med första kvartalet förra året till 597,4 Mkr. Ökningen av rörelseresultatet var ännu större, 36 procent, och uppgick till 118,8 Mkr. Bolaget har förvärv som strategi och inledde året med ett tillskott i form av Riley’s, ett amerikanskt produktvarumärke inom organiska treats.

”På samtliga större marknader växer fortsatt husdjursbranschen 5-7 procent och i våra segment har ingen större påverkan setts trots världsläge och privatekonomiska påfrestningar. Swedencare står starkt och växer snabbare än marknaden och det förväntar jag mig att vi ska fortsätta med,” skriver Swedencares koncernchef Håkan Lagerberg i rapporten.

Cellavision

Lundabolaget Cellavision, med en portfölj av analysinstrument och reagens, har vänt den organiska försäljningen till plus jämfört med en negativ siffra i förra årets första kvartal. I år omsatte bolaget 170 Mkr, en ökning med 22 procent, och nådde resultatet 38 Mkr. Q1 förra året tappade bolaget i försäljning med -14 procent.

Simon Østergaard, vd och koncernchef, kommenterar marknadsläget i kvartalsrapporten: 

”Den amerikanska marknaden fortsätter att visa positiva signaler med en god efterfrågan på vårt stora instrument. Trots det osäkra makroekonomiska klimatet har vårt ekosystem av erbjudanden visat sig motståndskraftigt i EMEA. Allt mer normaliserade marknadsvillkor i APAC har lyft försäljningen under kvartalet”.

Lime Technologies

CRM-jätten Lime från Lund öppnar det nya året starkt med en 17-procentig försäljningsökning jämfört med första kvartalet i fjol. Omsättningen landade på 169 Mkr för kvartalet med ett rörelseresultat av 32,5 Mkr, också det en ökning.

”Nuvarande marknadssituation påminner om tidigare kvartal där vi ser längre säljprocesser och fler beslutsfattare involverade i våra nykundsaffärer. Under kvartalet har vi arbetat med integrationen av SportAdmin, genomfört en varumärkesuppdatering och stängt ett flertal fina affärer inom hela produktportföljen”, skriver Nils Olsson i vd-ordet.

Midsona

Livsmedelskoncernen Midsona med varumärken som Kung Markatta och Friggs fick se en sjunkande försäljning under det första kvartalet men en fördubbling av rörelseresultatet. Omsättningen landade på 929 Mkr, vilket är nära fem procent lägre än motsvarande period förra året, och ett rörelseresultat av 38 Mkr. 

”I vår omvärld noterades en avmattning av den höga inflationstakten samt tecken på förestående räntesänkningar. Sådana utsikter påverkar naturligtvis människors framtidstro och deras konsumtionsmönster, vilket öppnar för att en större andel hushåll får möjlighet att prioritera hälsosamma och hållbara livsmedel av hög kvalitet. Samtidigt finns betydande osäkerheter kvar såsom det instabila geopolitiska läget, klimateffekterna på årets skördar och den försvagade svenska kronan”, skriver Peter Åsberg, vd och koncernchef för Midsona.

Careium

Careiums omsättning uppgick till 210,7 Mkr, vilket är en ökning med 8,6 procent jämfört med Q1 i fjol. Försäljningen av Malmöbolagets välfärdsteknik, som larmcentraler och falldetektorer, ökade i Norden men var konstant i Storbritannien, två av företagets största marknader. 

”Motvinden i Storbritannien efter regeringens förändringar av analog-till-digital-övergången fortsatte under hela januari, men med en statlig uppdatering av tidslinjen och ett fast 2025-datum på plats normaliserades försäljningen för både februari och mars”, konstaterar vd och koncernchef Christian Walén i rapporten.

Careiums aktie var utropstecknet på torsdagen med en uppgång på 11 procent.

Elisabet Ottosson
Gunnar Wrede

Fortsatt svag efterfrågan medan kostnadsjakt i bolagen putsar resultaten. Det är den trend som går att utläsa ur de skånska börsbolagens rapporter för det första kvartalet, även om bilden är mycket blandad. Vi sammanfattar mer än ett dussin färska skånska rapporter.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.