onsdag 29 maj 2024

inloggad som

Novo Nordisk på väg bli större än Danmark

|  
|  

Medan de flesta aktier föll under 2022 gick den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk åt motsatt håll. Efter en uppgång med 50 procent i fjol är bolaget större än Coca Cola, mätt i börsvärde. Om uppgången fortsätter blir Novo Nordisk snart större än Danmark.

Novo Nordisks aktie har stigit från 624 danska kronor i januari 2022 till över nu över 950 danska kronor. Börsvärdet, det sammanlagda värdet på bolagets aktier, är uppe i 2.100 miljarder danska kronor. Danmarks BNP är 2.504 miljarder danska kronor, den senaste BNP-siffran är från 2021.

Fler hisnande jämförelser är att Novo Nordisk är fyra gånger större än landets nästa största börsföretag, AP Møller Mærsk. Novo utgör hälften av den danska börsens samlade börsvärde och bland andra internationella bolag som Novo nu är större än finns Alibaba, McDonalds, Nike och Shell.

Om Novo Nordisks aktie fortsätter upp med ytterligare 20 procent blir bolaget större än Danmark självt. Och enligt det internationella analyshuset Evaluate Vantage rapport, med namnet ”2023 Preview”, kommer tillväxten att fortsätta.

Enligt rapporten är Novo Nordisk nummer ett på en topp tio-lista över läkemedelsbolag med världens största tillväxtpotential, mätt i absoluta tal. Den potentiella försäljningstillväxten under 2023 uppskattas till 3,5 miljarder dollar. På andra plats kommer Astra Zeneca med en uppskattad tillväxtpotential på 2,5 miljarder dollar.

Grunden för påståendet är Novo Nordisks framgångar med läkemedel mot diabetes och fetma. Bland preparat med stor potential nämns preparaten Rybelsus mot typ 2-diabetes och Wegovy mot fetma. Novo Nordisk utvecklar även mediciner mot Alzheimer och hjärtsjukdomar.

Novo Nordisk, och dess huvudägare Novo Nordisk Fonden, spelar en viktig roll för forskning, även i Sverige. Novo är den största av 200 medlemmar i Medicon Valley Alliance och mellan 2017 och 2021 finansierade fonden 243 svenska forskningsansökningar med totalt 109 miljoner euro, alltså mer än 1 miljard svenska kronor. Mottagarna publicerade 1.449 vetenskapliga artiklar.

I Danmark investerar bolaget nu 17 miljarder danska kronor i tre nya produktionsanläggningar på västra Själland. De ska stå klara 2027 och skapa 400 nya jobb utöver de 3.200 som i dag arbetar på Novo Nordisk i Danmark. Bolaget har 50.000 anställda i hela världen.

100 personer arbetar för Novo Nordisk i Sverige, varav cirka hälften på kontoret i Malmö. Under 2022 var omsättningen i Sverige 1,3 miljarder danska kronor. I Sverige har bolaget dock ingen egen produktions- eller forskningsanläggning.

–Vi jobbar med kliniska studier på sjukhus för att stödja och monitorera bolagets forskningsprogram, säger Henrik Allard-Brorsson, chef för public affairs på Novo Nordisk i Malmö.

Novo Nordisk Fonden äger 100 procent i bolaget Novo Holding A/S, som i sin tur är största ägare med 28,4 procent i det börsnoterade Novo Nordisk A/S. Novo Holding äger dessutom 25,5 procent av det börsnoterade bolaget Novozymes A/S.

Keld Broksø

Medan de flesta aktier föll under 2022 gick den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk åt motsatt håll. Efter en uppgång med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad