tisdag 5 mars 2024

inloggad som

“Frånvaron av ett tydligt samarbete saknar all logik”

Kort sagt: Köpenhamn är i oktober värdstad för det stora klimattoppmötet om stadsmiljö, C40. Köpenhamns och Malmös gröna tillväxt är enastående och väl värd att lyfta fram. Men utnyttjar vi tillväxthastigheten? Inte tillräckligt, vill regionens cleantech-företag bli starkare så är det nu som gäller.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

Borgmästarna från 96 storstäder världen runt träffas i Köpenhamn i oktober för klimattoppmöte om storstadsmiljöer. Köpenhamn vann dragkampen om att få vara värdstad i konkurrens med Dubai och Washington. Orsaken är miljön: Världens bästa cykelstad. En hamn ren nog att bada i. Nästan alla nybyggen har miljövänlig fjärrvärme. Och stadens mål är att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad före 2025. Hela världen kommer att se gröna lösningar från Köpenhamns och Danmarks företag.

Bara två saker är problematiska medan klockan tickar. Danska cleantechföretag är helt enkelt inte redo att utnyttja en utställningslokal full av exportmöjligheter. Och Köpenhamn har inte tänkt på att bjuda med Malmö ordentligt. De skulle kunna sälja in framstegen som en större grön region i stället för bara en småstad – jämfört med de övriga deltagande jättestäderna. Frånvaron av ett tydligt samarbete kring toppmötet saknar all logik.

Se på Malmös insats. 2012 utnämnde Västra Hamnen sig till Europas första koldioxidneutrala bostadsområde. Visionen är tydlig: i slutet av 2020 ska Malmös kommunala organisation vara CO2-neutral och 2030 hela staden.

Köpenhamns borgmästare Frank Jensen är chef för Greater Copenhagen, men han har uppenbarligen glömt Malmö i Greater Copenhagen när han säger att toppmötet ska inspirera världen med deras gröna lösningar. Inte ens Greater Copenhagens hemsida (så länge den är det) nämner C40. Frank Jensen är också vice ordförande för C40 och representerar 16 så kallade innovatörsstäder i nätverkets centrala styrgrupp. Det borde finnas en synergi.

För tillfället syns inte heller C40 på agendan inför danska miljötekniksorganisationen Cleans årsmöte i maj. Danska såväl som skånska miljöteknikbolag måste vakna och komma med förslag till toppmötet.

Men vad handlar det om? C40 har fokus på om storstäderna lever upp till Parisavtalets mål för att begränsa utsläppen av koldioxid. Ambitionen är ett paradigmskifte i städernas miljöarbete: Det handlar inte om strategier utan om resultat. Det är en faktor att väga in för Köpenhamn och Malmö och deras verksamheter.

Tre förslag från vardera sida:

Köpenhamn: Energibolaget Ørsted är bland de mest erfarna när det gäller vindkraft. Geokons mjukvaruutveckling används till att registrera alla data från förorenad mark. Copenhill – Köpenhamns nya värmeverk utan giftiga utsläpp – har en 85 meter hög skidbacke och klättervägg som landmärke.

Malmö: Öresundsbro Konsortiet bygger tillsammans med SolarFuture 1.500 kvadratmeter solceller vid betalstationerna. Elanders Sverige gör klimatneutrala trycksaker. Malmö stad, VA Syd och E.On har ett klimatkontrakt för Hyllie som kan bli en global modell.

Vi kan lägga till hundratals andra företag och initiativ.

Nu saknas en övergripande koordinering av initiativen. Vad kan man se? Och mer avgörande: Vem ska se till det? Köpenhamn har redan fått ett C40-kontor. Att få representanter från Malmö på samma adress är en uppgift för Malmö stad. Greater Copenhagen behöver ett flaggskepp om de ska spela någon roll. Efter strukturella förändringar i Danmark har organisationen det svårt.

I slutändan krävs det att företagen själva deltar i toppmötet för att det ska kunna nå sin fulla potential. De måste komma med erbjudanden om besök och göra borgmästarmötet till ett försäljningstillfälle som fortsätter långt efter själva mötet.

Köpenhamn och Malmö har allt att vinna när representanter och möjliga partners från bland annat Tokyo, New York och Singapore finns på plats. Vi talar om världens största och mest innovativa städer som tillsammans har över 650 miljoner invånare – och 25 procent av världens samlade BNP.

Kort sagt: Köpenhamn är i oktober värdstad för det stora klimattoppmötet om stadsmiljö, C40. Köpenhamns och Malmös gröna tillväxt är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad