tisdag 5 december 2023

inloggad som

Skånska börsbolag ökar FoU-kostnaderna med över 500 miljoner

Forsknings- och utvecklingskostnaderna för de teknikinriktade skånska börsbolagen ökade med över en halv miljard kronor under 2016, visar Rapidus genomgång av de färska boksluten. Nästan hälften av ökningen står Axis för.

Av de tolv teknik- och life sciencebolag med hela eller stora delar av sin utvecklingsverksamhet i Skåne som Rapidus tittat närmare på är det bara ett som minskar sina FoU-satsning. Active Biotech kapade forskningskostnaderna med 118 miljoner kronor, motsvarande två tredjedelar, efter att ha lagt ner fas III-studierna för sitt längst gångna projekt, mot prostatacancer.

I andra änden av skalan återfinns Fingerprint Cards, som har merparten av sin växande utvecklingsverksamhet förlagd till kontoren i Malmö och Köpenhamn, samt Lundabaserade Anoto. Under 2015 och 2016 genomförde Anoto en rad förvärv, inte minst av sin amerikanska partner Livescribe. Parallellt har bolaget dock genomfört ett sparprogram där 90 anställda och konsulter fått lämna verksamheten under året.

I kronor räknat är det Axis som ökat sina FoU-satsningar mest under 2016. Koncernen lade under året 1,2 miljarder kronor på att utveckla nya produkter, 247 miljoner kronor mer än 2015. Även här har ett antal förvärv spelat in, bland annat av Ideonbolaget Cognimatics och franska Citilog. Som Rapidus nyligen rapporterat ökade personalstyrkan under 2016 med 500 anställda, varav cirka hälften från förvärv och hälften genom nyanställningar inom främst forskning och utveckling.

För Alligator Bioscience, BioInvent, Camurus och de övriga börsbolagen i genomgången är ökningen mer blygsam. Malmöbaserade Beijer Electronics lade 137 miljoner kronor på forskning och utveckling under 2016, några få miljoner mer än året före. Vd Per Samuelsson räknar med att ligga kvar på samma nivå i absoluta tal ”de närmaste åren”. Däremot har typen av utveckling skiftat för Beijer Electronics.

– Tidigare har det framför allt handlat om hårdvara för oss, men 2016 var cirka hälften av vår utveckling kopplad till mjukvara, säger han till Rapidus.

Klicka här för att se hela listan med de skånska börsbolagens satsningar på forskning och utveckling.

Erik Olausson
Magnus Erlandsson

Forsknings- och utvecklingskostnaderna för de teknikinriktade skånska börsbolagen ökade med över en halv miljard kronor under 2016, visar Rapidus genomgång […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.