lördag 2 december 2023

inloggad som

Han leder Skånes rikaste bioteknikbolag

|  
|  

Martin Welschof är vd för Bioinvent som är ett av Skånes mest välfinansierade bioteknikbolag. Så här förvaltar han pengarna.

Bioinvent International i Lund utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot cancer. På fem år har Bioinvent gjort fyra kapitaliseringar och fått betalningar från två samarbetsavtal.

– Vi har fått in 2,76 miljarder kronor på fem år från intäkter och kapitalanskaffningar efter emissionskostnader. Senaste nyemissionen var inte omedelbart nödvändig, men vårt motto är att resa kapital när vi kan och från högkvalitativa investerare, säger Martin Welschof, vd för BioInvent, och fortsätter:

– Vi är välfinansierade till och med 2025 och förväntar oss att ha klinisk fas 1/2a-resultat från två projekt under nästa år och ytterligare data 2025. Vår längst utvecklade kandidat har redan visat full effekt respektive delvis effekt på flera patienter. Fungerar en av våra läkemedelskandidater är det egentligen tillräckligt men förhoppningsvis får vi många fler.

Börsvärdet för Bioinvent är 1,1 miljarder kronor – att jämföra med att bolaget hade 1,5 miljarder kronor i likvida medel samt kort- och långfristiga placeringar vid utgången av juni i år.

Martin Welschof har på sina fem år som vd skiftat inriktning från en bred satsning på läkemedel för flera sjukdomar till ett fokus på cancer. Bolaget har även förändrat ägarstrukturen. Vid den senaste kapitalförstärkningen för ett år sedan reste Bioinvent 300 miljoner kronor före emissionskostnader i en riktad nyemission.

– Nu har vi en bra ägarmix. Andelen institutionella ägare är cirka 70 procent, en väsentlig förändring jämfört med för fem år sedan. Genom att leverera enligt plan har vi attraherat starka investerare, bland andra Redmile och Forbion, säger Martin Welschof.

Nordamerikanska Redmile Group gick in som ägare 2021 med i runda slängar 600 miljoner kronor och är idag den största ägaren med 15 procent. Nederländska Forbion Growth Opportunities Fund gick in förra året med 300 miljoner kronor och äger nu 9 procent av aktierna.

Bioinvents främsta konkurrensfördel är, enligt Martin Welschof, bolagets screening-verktyg First. Med hjälp av Bioinvents bibliotek med antikroppar ska First generera de antikroppar som är effektivast mot en specifik tumörvävnad – detta utan att ha definierat målmolekylerna först. I ett samarbete med Skånes universitetssjukhus får Bioinvent tillgång till färsk tumörvävnad från patienter. Vinsten med denna metodik är tidsbesparing samt att den möjliggör identifiering av helt nya målmolekyler och kan ge många fler läkemedelskandidater.

– Vår egen produktionsanläggning är också superviktig. Där kan vi tillverka material för kliniska studier till och med fas 3. Med den sparar vi lätt två års projekttid och mycket pengar. Dessutom är vår kliniska utveckling viktig, där vi nu har mycket mer fokus än tidigare på att verkligen förstå biologin hos våra målmolekyler i cancern.

Både First och antikroppsbiblioteket samt produktionsanläggningen ger kapitalflöden in till Bioinvent från internationella bioteknikbolag som köper rättigheter att utnyttja dem.

– Våra partnerprojekt ger bra tillskott till kassan, men driver i sammanhanget inte bolagets värde. Värdeskapare nummer ett ska komma ur vår egen forskningsportfölj.

Aktiekursen speglar kanske inte värdet av Bioinvent, som är en grand old lady i Lunds biotekniksammanhang. Bolaget grundades för 40 år sedan och har funnits på börsen i över 20 år. Aktien handlades mellan 200 kronor och 900 kronor de första tio åren och har efter en kraftig dipp 2012, vid negativa besked kring några av BioInvents läkemedelskandidater, sakta sjunkit till dagens cirka 16 kronor.

– Som jag förstår det är aktien undervärderad. Det har inte skett något dåligt i bolaget men marknadsläget är generellt sämre nu. Kursen kommer att ändras när marknaden återhämtar sig och vi förhoppningsvis har bra data, säger Martin Welschof.

Elisabet Ottosson

Kassan har ökat med över 2,7 miljarder kronor på fem år.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad