lördag 2 december 2023

inloggad som

Omvänd vinstvarning från Camurus

|  
|  

Camurus, med vd Fredrik Tiberg, ser ut att ta fart på allvar efter 20 års verksamhet. Läkemedelsbolaget i Lund höjer sin intäktsprognos med runt 100 miljoner kronor för helåret.

Intäkterna prognostiseras nu till 1.640-1.720 miljoner kronor för helåret. Även resultatet före skatt höjs med samma summa till 525-600 miljoner kronor. Det är en rejäl ökning jämfört med förra årets resultat före skatt på 73 miljoner kronor. Året dess för innan var siffran minus 112 miljoner.

– Alla våra verksamheter går starkt i år. Framför allt har vi en ökad försäljning i Europa och Australien av Buvidal, men även marginalerna har förbättrats i och med volymfördelarna. Till det kommer valutaeffekter. Dessutom ingår en engångsintäkt på 35 miljoner dollar från vår amerikanska partner, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef för Camurus.

Camurus läkemedel mot måttligt till svårt opioidberoende lanserades 2019 i Europa och Australien under varumärket Buvidal. Läkemedlet baseras på en aktiv substans som redan marknadsförs av andra aktörer. Det Camurus har gjort är att utveckla en annorlunda formulering av substansen som ger en långsammare frisläppning i kroppen, vilket i stället för daglig dosering medger vecko- eller månadsdosering.

–  Kliniska data i jämförelse med dagens standardbehandling visar att vårt läkemedel ger bättre behandlingseffekt. Dessutom blir behandlingen enklare för patienterna jämfört med daglig medicinering.

Hittills har en bra bit över 40.000 patienter behandlats med Buvidal. Målet är att om ett par år mer än fördubbla den siffran, uppger Fredrik Tiberg. I USA finns uppskattningsvis sex miljoner opioidberoende personer och det sker 80.000 dödsfall i opioidöverdoser årligen, medan det i Europa finns runt 1,3 miljoner som är opioidberoende, varav hälften behandlas, enligt bolaget.

I september i år lanserades samma läkemedel på den amerikanska marknaden under varumärket Brixadi och marknadsförs av Camurus amerikanska licenspartner Braeburn. Därutöver håller Camurus på att förbereda sig inför en planerad lansering av nästa läkemedelskandidat, mot tillväxthormonsjukdomen akromegali, vilket skall ske i egen regi.

– En av våra större satsningar är att vi håller på att bygga upp en amerikansk organisation för att vara redo för kommersialisering av våra kommande produkter som nu testas i klinisk fas 3. 

Efter läkemedlet mot akromegali beräknar Camurus lansera ett läkemedel mot vissa långsamtväxande cancertumörer i mage och tarm.

– Förhoppningen är att vi får ett FDA-godkännande för vårt akromegaliläkemedel i slutet av nästa år, med efterföljande lansering. Fas 3-studien inom cancersjukdomen kan vara klar om två år och då lanseras 2026. Vi har globala ambitioner, studierna sker i många länder. I år investerar vi 600 miljoner kronor i vår kliniska utveckling – och trots det har vi positiva ekonomiska resultat.

Läkemedelsutveckling tar tid. Camurus startade sin utveckling för 20 år sedan och noterade bolaget 2015. Huvudkontor och huvuddelen av utvecklingen finns i Lund.

– Vi har haft en långsiktig finansiär i ryggen. Den starka positiva ekonomiska utvecklingen kom när vi introducerade Buvidal på marknaden, och det är kul att det går så bra.

Aktien steg på tisdagen med fem procent och börsvärdet är nu 17,8 miljarder kronor. Största ägare är Sandberg Development med nära 40 procent.

Elisabet Ottosson

Camurus höjer sin intäktsprognos med runt 100 miljoner kronor för helåret.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad