lördag 2 december 2023

inloggad som

Active Biotech kämpar vidare

|  
|  

Active Biotech hade knappt 6 miljoner kronor i kassan vid utgången av september. Nu ska bolaget genomföra en företrädesemission om 51 miljoner kronor.

Nyemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om cirka 28 miljoner kronor från ägarna M.G.A. Holding, Peter Thelin privat och via Sjuenda Holding samt Tredje- och Fjärde AP-fonderna.

– I nuläget är en företrädesemission den bästa möjligheten för oss att finansiera verksamheten. Vi fortsätter att utvärdera olika finansieringsmöjligheter – för ett litet bioteknikföretag som vårt är detta en ständigt pågående process. Marknadsklimatet är pressat just nu men vi har bra huvudägare som varit med oss länge genom många finansieringsrundor, säger bolagets vd Helén Tuvesson och fortsätter:

– Pengarna räcker för vår verksamhet under hela 2024.

Active Biotechs läkemedelskandidater tasquinimod och laquinimod var tidigare utlicensierade till två stora läkemedelsbolag, då som behandling av sjukdomarna prostatacancer respektive multipel skleros, MS. Bolagen valde dock att inte gå vidare efter
fas 3-studierna och Active Biotech fick tillbaka rättigheterna.

– Det har plöjts ner stora summor pengar – det handlar om över 1 miljard kronor per projekt. Båda läkemedelskandidaterna visade effekt i fas 3-studierna, men inte tillräckligt god effekt i de aktuella indikationerna. Nu äger vi jättestora datapaket från kliniska studier som efter genomgång gjorde att vi bestämde oss för att fortsätta utveckla projekten – men för andra indikationer där vi bedömer det är bättre chans att lyckas, säger Helén Tuvesson.

Nu har Active Biotech tre projekt. Det är huvudprojektet tasquinimod som nu utvecklas för olika typer av blodcancer, laquinimod mot inflammatoriska ögonsjukdomar samt naptumomab, en immunterapi för lungcancer och solida tumörer. Naptumomab är utlicensierat till ett läkemedelsföretag, NeoTX, som finansierar utvecklingsarbetet.

– Vårt fokus är i nuläget tasquinimod för den ovanliga blodcancern myelofibros, där vi planerar att starta två fas 2-studier under 2024. När det gäller laquinimod-projektet har vi fått bra resultat från fas 1-studien och har beslutat att inte starta den kliniska fas 2-studien förrän vi har ett partnerskap på plats.

Bolaget startade på 1980-talet och har sedan dess gått igenom ägarbyten, omstöpningar och nedskärningar. Det finns i Lund, har åtta anställda och ett antal konsulter.

Elisabet Ottosson

Active Biotech hade knappt 6 miljoner kronor i kassan vid utgången av september. Nu ska bolaget genomföra en företrädesemission om 51 miljoner kronor.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad