fredag 12 april 2024

inloggad som

Camurus föll hårt på rapport

Läkemedelsbolaget Camurus, vars aktie dubblats sedan i höstas, föll hårt på torsdagens rapport. Men raset är baserat på ett missförstånd, hävdar bolaget. Här är torsdagens rapportsvep.

När detta skrivs hade Camurus aktie fallit med 16 procent på torsdagen. Detta trots att bolaget redovisar en försäljningstillväxt på 40 procent till 375 Mkr i fjärde kvartalet. Kvartalet innebar dock en förlust på 29 Mkr. Hela förlusten och mer därtill, 51 Mkr, berodde dock på ett optionsprogram till personalen, som blev kostsamt på grund av att aktien stod så högt i december. En engångskostnad alltså.

– Bortsett från kostnaden för optionsprogrammet går bolaget bra och vi ser inga orosmoln alls. En annan förklaring till aktienedgången tror vi är vår guidning för 2024. Under 2023 hade vi en milstolpsbetalning på 400 Mkr som inte återkommer i år. Vi tror att aktiemarknaden inte tänkt på det och diskonterat samma intäkt i år, säger Fredrik Joabsson, ir-ansvarig på Camurus.

Camurus utvecklar läkemedel för opiatberoende med varumärkena Buvidal i Europa och Brixadi i USA. Därutöver finns en pipeline med fler projekt inom bland annat cancer.

Swedencare
Swedencare säljer hälsoprodukter till husdjur och går kommersiellt från klarhet till klarhet. Omsättningen ökade med 26 procent till 627 Mkr i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet steg med 13 procent till 113 Mkr.

”Jag förväntar mig fortsatt tillväxt under 2024 och samtidigt att lönsamheten förbättras bland annat då vi organisatoriskt genomfört flera förändringar under 2023 vilket påverkat marginalen”, skriver vd Håkan Lagerberg i rapporten. Aktien steg på rapporten.

Eolus Vind
Eolus Vind bygger vindkraftsparker och har haft en del motgångar i samband med kommuners ovilja att etablera vindmöllor. Eouls Vind minskade dock bara marginellt omsättningen under helåret 2023 till 2,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 764 Mkr.

”För Eolus var 2023 ett rekordår med det bästa resultatet i bolagets historia, och vi uppvisar ett bra resultat även för årets sista kvartal. Det finns fortsatt ett stort intresse för investeringar i förnybar energi. Krav på ökad försörjningstrygghet och kraftigt ökat behov av förnybar energi till attraktiva villkor för industri och konsumenter driver på den globala elektrifieringstrenden”, skriver vd Per Witalisson i rapporten. Aktien steg en aning på rapporten.

Doro
Doro tillverkar telefoner för äldre och har haft det motigt på senare tid. Förnväntningarna på bolagets rapport var låga och därför steg aktien rejält på rapporten som visade upp ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Omsättningen. I fjärde kvartalet blev 290 Mkr, en ökning med 9 procent. EBITDA blev 44 Mkr, en ökning med 37 procent.

”I motsats till de utmaningar som våra detaljhandelskunder stod inför under 2022 (när de kämpade med betydande lager efter pandemin och minskad köpkraft hos konsumenterna på grund av långvarig inflation) så innebar året en betydande förändring, då våra kunder åter uppvisade ökat förtroende vad gäller beställningar för att möta förväntad ökad konsumtion”, skriver vd Jörgen Nilsson i rapporten.

Careium
Doros avknoppning Careium säljer trygghetslarm och har haft en positiv utveckling på börsen. Det fjärde kvartalet innebar marginella förändringar till det bättre. Omsättningen steg med 1,7 procent till 199 Mkr. Röresleresultatet blev 17 Mkr vilket höjde marginalen till 8,4 procent.

”För helåret 2024 förväntas Careium uppnå en organisk försäljningstillväxt på mellan 12 och 15 procent. Parallellt med denna kraftiga försäljningsökning förväntar vi en förbättring av vår EBIT. Vi fortsätter att investera i ett utökat erbjudande som omfattar både hårdvara och mjukvara och nya partnerskap”, skriver vd Christian Walén i rapporten.

Klara Bo
Bostadsfastighetsbolaget Klara Bo ökade driftnettot och förvaltningsresultatet under 2023. Däremot skrivs värdet på fastighetsportföljen ned med 440 Mkr för helåret vilket innebar förlust på sista raden med 381 Mkr.

”Vår modell, som medför årliga hyreshöjningar över den allmänna nivån, skapar gynnsamma förutsättningar för ett successivt ökande värde på vår fastighetsportfölj och en gradvis ökning av kassaflödet per aktie över tid. En ytterligare faktor som bidrar till vår stabilitet är den höga andelen av finansiering, exklusivt genom banklån, som är räntesäkrad, skriver vd Andreas Morfiadakis i rapporten. Aktien föll en aning på rapporten.

SLP
Fastighetsbolaget Swedish Logistic Property fortsätter växa, så till den grad att bolaget på torsdagen tillkännagav oförändrade tillväxtmål, men med sänkt risktagande. Belåningsgraden ska framöver vara max 55 procent, tidigare 60 procent. Bolagets soliditet ska vara 40 procent, tidigare 35 procent.

”Efter en genomgång av våra övergripande mål och riskbegränsningar i samband med bokslutet har vi gjort bedömningen att vi kan uppnå de övergripande målen även med en sänkt risknivå, kommenterar vd Tommy Åstrand.

Rapporten visar upp ökade hyresintäkter med 42 procent till 585 Mkr i fjärde kvartalet. Förvaltningresultatet ökade med 36 procent till 303 Mkr.

Genovis
Bioteknikbolaget Genovis utvecklar reagenser till läkemedelsbolag som använder dem i sin forskning. Omsättningen steg med 6 procent till 27 Mkr i fjärde kvartalet och på helåret med 55 procent till 158 Mkr. Fjärde kvartalet bjöd nästan på nollresultat medan helåret gav ett rörelseresultat på 54 Mkr. Aktien föll på rapporten.

”Den dämpade tillväxthastigheten i kvartalet är framför allt beroende på svag kundaktivitet i december. Under inledningen av 2024 ser vi att kundaktiviteten återigen återkommit i linje med våra förväntningar”, skriver vd Fredrik Olsson i rapporten.

Nederman
Nederman säljer industriell luftrening och går fortsatt bra. Orderingången blev 1,5 mdr i fjärde kvartalet vilket var en marginell uppgång jämfört med samma period i fjol. Omsättningen var oförändrad på 1,5 mdr. Rörelseresultatet var 149 Mkr vilket gav en marginal på 9,9 procent, en viss förbättning.

”Vi kan summera ett år där vi i en fortsatt utmanande makromiljö flyttat fram våra positioner på den globala marknaden för industriell luftrening”, skriver vd Sven Kristensson i rapporten.

Gunnar Wrede

Läkemedelsbolaget Camurus, vars aktie dubblats sedan i höstas, föll hårt på torsdagens rapport. Men raset är baserat på ett missförstånd, hävdar bolaget. Här är torsdagens rapportsvep.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.