torsdag 22 februari 2024

inloggad som

Per Aspemar lämnar Sydsvensk Entreprenörfond

Per Aspemar, vd för Sydsvensk Entreprenörfond och ansvarig för Innovationsbron-ägda Teknoseed, lämnar Skånes innovationskluster för en chefsbefattning på TeliaSonera i Stockholm.

Per Aspemar kom till Teknoseed 2008, efter drygt tio år på olika ledningsposter inom Ericsson och Sony Ericsson. 2009 fick han även vd-skapet i nybildade Sydsvensk Entreprenörfond, där Innovationsbron ansvarar för driften.

Nu blir han istället ansvarig för Telias abonnemang och andra kunderbjudanden inom mobiltelefoni i Norden och Baltikum, till såväl privatpersoner som företag. Jobberbjudandet sammanföll med att arbetsbördan minskar i såddfinansieringsfonderna, menar Per Aspemar. Sydsvensk Entreprenörfond har bara några få nyinvesteringar kvar att göra, Teknoseed har inte gjort några sedan 2010.

Per Aspemar_liten— Det är som mest arbete i början av en fond när man nyinvesterar. Men att jag slutar på Sydsvensk Entreprenörfond kompenseras till viss del av att Marcus Skärbäck och Lars Persson på går upp i tid, säger Per Aspemar till Rapidus.

Lars Persson, i dag ansvarig för Sydsvensk Entreprenörfonds life science-investeringar, går in som tillförordnad vd från och med årsskiftet.

Sedan bildandet 1997 har Teknoseed investerat i ett 30-tal uppstartsbolag i södra Sverige. Kvar i portföljen i dag finns bland andra BoneSupport, Localize Direct och Scalado, där inkråmet sålts till Nokia för runt 300 miljoner kronor. Sydsvensk Entreprenörfond har 13 bolag i portföljen, däribland Alligator Bioscience, MagComp och Crossborder Technologies.

Erik Olausson

Per Aspemar, vd för Sydsvensk Entreprenörfond och ansvarig för Innovationsbron-ägda Teknoseed, lämnar Skånes innovationskluster för en chefsbefattning på TeliaSonera i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad