söndag 3 december 2023

inloggad som

Alnarpsbolag letar kapital till vattenrening i hemmet

Miljöteknikbolaget Alnarp Cleanwater Technology (ACT) har påbörjat en nyemission för att fylla på kassan när deras kretsloppsanpassade reningsverk för enskilda hushåll nu når marknaden.

ACT:s reningssystem bygger på en tvåstegsprocess där slammet i avloppsvattnet först bryts ner biologiskt av mikroorganismer. Därefter förs vattnet vidare till en öppen cylinder som placeras i trädgården och där vattenväxter plockar upp näringen innan vattnet når utloppet.

Fördelen med systemet är att det inte kräver någon slamtömning så längre inget oorganiskt material hamnar i hushållens spillvatten. I första skedet riktar ACT in sig på hushåll med egna avlopp, som inte är anslutna till det kommunala nätet. Dessa avlopp har på senare tid hamnat i fokus, bland annat eftersom successivt högre miljökrav införs på spillvatten fram till 2015, enligt EG:s vattendirektiv.

Enligt VD Yngve Svensson har ACT den dokumentation som krävs för att klara kommunernas miljökrav. Därför initierar bolaget nu en tvådelad finansieringsrunda.

— Dels ska vi skala upp personalstyrkan och dels arbetar vi med så stora system att det kräver ett visst rörelsekapital, säger han.

I första steget handlar det om ett ensiffrigt miljonbelopp som ska tillföras redan i år. Enligt Yngve Svensson förs samtal med existerande ägare, men också med externa finansiärer, som dock är mer aktuella vid den planerade andra emissionen.

Bakom ACT står idag ett femtontal affärsänglar. Nyligen tillträdde Magnus Dahlström, med förflutet som ansvarig för internationella personalfrågor inom Alfa Laval, som styrelseordförande i bolaget.

Joel Lyth

Miljöteknikbolaget Alnarp Cleanwater Technology (ACT) har påbörjat en nyemission för att fylla på kassan när deras kretsloppsanpassade reningsverk för enskilda […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad