tisdag 26 september 2023

inloggad som

Rapportflod vecka 29

Förra veckan var den verkligt intensiva rapportveckan när de större skånska börsbolagen redovisade sina andra kvartal.

Alfa Laval
Värmeväxlarjätten Alfa Laval med huvudkontor i Lund omsatte 15,9 miljarder kronor under det andra kvartalet. Rörelseresultatet blev drygt 2,1 mdr.

”Ökningen i faktureringen med 34 procent resulterade i en motsvarande ökning i nettoresultat och resultat per aktie. Genomslaget på EBITA nivån var emellertid blygsamt och marginalen var 15 procent. Vissa kapacitetsjusteringar kommer göras under det tredje kvartalet för att skydda lönsamheten”, skriver vd Tom Erixon i rapporten, som börsen tog emot väl. Aktien steg.

Alfa Laval meddelade även på rapportdagen att bolaget har ingått ett joint venture med danska Aalborg CSP, ett bolag inom teknik för koncentrerad solenergi, för att gemensamt utveckla lösningar för långtidslagring av energi med en teknik som innefattar smält salt och värmeväxlare.

Beijer Ref
Kylutrustningsföretaget Beijer Ref ökade omsättningen med 46 procent till drygt 8,6 miljarder kronor under det andra kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol. Större delen av ökningen kommer från förvärv. Den organiska ökningen var 1,7 procent. Resultatet ökade dock dramatiskt även justerat för jämförelsestörande poster till ett EBIT på 970 Mkr, en ökning med 61 procent.

”Sammantaget är försäljningen, resultatet och rörelsemarginalen Beijer Refs högsta någonsin i ett kvartal”, skriver vd Christopher Norbye.

Aktien föll aningen på rapporten.

Trelleborg
Polymerkoncernen Trelleborg redovisar sitt starkaste andra kvartal hittills på resultatet med ett rörelseresultat på nästan 1,6 miljarder kronor. Omsättningen blev 8,7 miljarder kronor. Paradoxalt nog var lönsamheten aningen sämre med en EBITA-marginal på 17,9 procent.

”Inflationen fortsatte påverka oss under perioden, men balanserades väl genom prishöjningar och effektivitetsförbättringar. Vår orderbok är solid, men samtidigt ser vi att orderingången dämpats något jämfört med tidigare kvartal. Efterfrågan bedöms vara något lägre än det andra kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet”, skriver vd Peter Nilsson.

Aktien föll aningen på rapporten.

Hexpol
Skånes andra stora polymerkoncern, Hexpol, redovisar ett aningen valutadopat kvartal då försäljningen föll valutajusterat, men ökade till nästan 5,4 miljarder kronor tack vare positiva valutaeffekter. Lönsamheten, mätt som EBIT-marginal ökade knappt två procentenheter till 16,5 procent.

”Våra försäljningspriser är lägre till följd av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial”, skriver vd Georg Brunstam i rapporten.

Den utomstående får dra slutsatsen att priserna inte sänkts i samma mån som inköpspriserna gått ned, med tanke på den ökade lönsamheten.

Aktien föll aningen på rapporten.

AAK
Fettbolaget AAK minskade försäljningen marginellt i volym, alltså antal ton sålt fett, men hade en fet ökning av lönsamheten. Omsättningen för kvartalet landade på 11,2 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 880 Mkr, en ökning med 41 procent.

”Detta berodde på en ökad försäljning av specialprodukter, produktivitetsförbättringar samt pris och valutaomräkningseffekter, vilket lett till en förbättrad vinstmarginal. Volymerna minskade, främst hänförligt till det pågående optimeringsprogrammet i Bakery och det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden. Vi upplevde också att efterfrågan från konsumenterna var svagare än föregående år, framför allt inom Chocolate & Confectionery Fats och Food Ingredients. Detta beror sannolikt på inflationstrycket”, skriver vd Johan Westman i rapporten.

Aktien steg på rapporten.

Thule
Fritidsutrustningsföretaget Thule har gått sämre mätt på samtliga nyckeltal hittills i år. Omsättningen minskade med 17 procent under det första halvåret och resultatet före skatt minskade med nästan 30 procent där det andra kvartalet var en fortsättning på det första. Rörelsemarginalen klarade sig dock nästan oförändrad på 23 procent tack vare bland annat prishöjningar.

Enligt avgående vd Magnus Welander är utvecklingen en postpandemi-effekt där Thules återförsäljare nu drar ned på lagren efter att tidigare ha ökat dem.

Aktien steg på rapporten.

BHG Group
Den finansiellt pressade e-handelskoncernen BHG Group, tidigare Bygghemma, redovisar en omsättningsnedgång på 11 procent för det andra kvartalet. På en omsättning på nästan 3,5 miljarder kronor blev det 98 Mkr kvar på EBIT-nivå, motsvarande en marginal på 2,8 procent.

”Det andra kvartalet kännetecknades av en klar förbättring, i jämförelse med det historiskt svaga första kvartalet, både vad gäller omsättning och lönsamhet. Samtidigt märker vi att konsumenterna fortfarande är avvaktande i sina köpbeslut och vi upplever fortsatt en svag efterfrågan i främst våra kapitalintensiva produktkategorier såsom fönster, dörrar och golv. Att reducera vårt varulager är den enskilt viktigaste åtgärden för att kortsiktigt förbättra kassaflödet och stärka balansräkningen”, skriver vd Gustaf Öhrn.
Aktien steg på rapporten.

Nolato
Plastkomponenttillverkaren Nolato, med huvudkontor i Torekov, minskade omsättningen till knappt 2,5 miljarder kronor under andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) blev 198 Mkr. Marginalen föll med en procentenhet till 8 procent.

”Låga volymer och ändrad sourcingstrategi hos en tidigare betydande kund har medfört lägre försäljning under kvartalet. Omsättningen påverkades även av minskad efterfrågan i slutkundsledet för flertalet övriga kunder inom konsumentelektronik till följd av konjunkturavmattningen, skriver vd Christer Wahlquist.

Aktien föll på rapporten.

Lindab
Ventilationsföretaget Lindab i Båstad ökade omsättningen med 12 procent till nästan 6,6 miljarder kronor i andra kvartalet. Den organiska tillväxten var dock negativ med 9 procent. Rörelseresultatet föll. Rörelsemarginalen gick från 12,6 procent till 8,6 procent.

”Lindabs försäljning och resultat utvecklades väl under andra kvartalet även om konjunkturen var utmanande. Bedömningen är att efterfrågan på ventilationsmarknaden har stabiliserats. Marknaden i Västeuropa har utvecklats starkt, medan efterfrågan i Norden har varit svagare. Ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar har delvis balanserat negativa effekter av hög inflation och höjda räntenivåer. Nybyggnationen har minskat kraftigt, framför allt i Norden. Det får en direkt påverkan på efterfrågan. Vi räknar med en fortsatt låg nybyggnation under kommande 12-18 månader”, skriver vd Ola Ringdahl i rapporten.

Aktien steg.

Midway
Midway Holding, vars dominerande affär är byggnadsställningsföretaget Haki, noterar en accelererande försämring från första till andra kvartalet. Omsättningen minskade organiskt med 23 procent under det andra kvartalet. Rörelseresultatet stod dock emot hyfsat även om det även här var en nedgång. Orsaken till Midways nedgång är avsvalnade byggkonjunkturen, även om infrastrukturbyggen fortsatt genomförs.

”På kort sikt gör osäkerheten i omvärlden att de närmaste kvartalen är svårbedömda”, skriver vd Sverker Lindberg i rapporten.

Aktien förblev oförändrad.

Cellavision
Medtech-företaget Cellavision i Lund minskade omsättningen organiskt med 15 procent till 170 Mkr under andra kvartalet. Lönsamheten bibehölls dock med en EBITDA-marginal på 33 procent.

”Vår bruttomarginal har påverkats positivt av prisökningar som infördes under första kvartalet samt gynnsamma valutaeffekter, som båda bidragit till att kompensera för inflationstrycket”, skriver vd Simon Østergaard.

Aktien steg.

Förra veckan var den verkligt intensiva rapportveckan när de större skånska börsbolagen redovisade sina andra kvartal. Alfa LavalVärmeväxlarjätten Alfa Laval […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Thule får ny finanschef

  Thules tillträdande vd, Mattias Ankarberg, har inte ens hunnit börja själv men är redan i gång med nya rekryteringar. Thule […]

 • Peter Nilsson vill få upp värdet

  Polymerkoncernen Trelleborg har ömsat skinn en andra gång under Peter Nilssons snart 18-åriga ledning. Efter vårens försäljning av en tredjedel av omsättningen sitter han med sprängfylld kassa – och en i hans tycke undervärderad aktie. Rapidus åkte till Trelleborg för ett samtal.

 • Beijer Ref näst störst i Skåne

  Värme- och kylgrossisten Beijer Ref har i det tysta seglat upp som Skånes näst största börsbolag mätt i börsvärde – efter Alfa Laval men före Trelleborg. Vd Christopher Norbye håller i rodret för en fortsatt expansion. Rapidus fick en pratstund på huvudkontoret på Stortorget i Malmö.

 • BHG får nya lånevillkor

  E-handelskoncernen BHG Group i Malmö, tidigare Bygghemma, får tillfälliga lättnader i sina lånevillkor. Bolaget stuvar samtidigt om i ledningen. BHG […]

 • Dagens rapporter

  Lindab International Ventilationsbolaget Lindab från Båstad växte med 18 procent i omsättning under första kvartalet i år till ungefär 3,2 […]

 • Dagens rapporter från Malmö-koncerner

  Thule Group Thule Group, som säljer fritidsutrustning och biltillbehör, fick se omsättningen minska med 31 procent under första kvartalet i […]

 • …medan Cellavision vinstvarnar

  Lunds bioteknikstjärna Cellavision flaggade efter börsens stängning på måndagen för ett riktigt dåligt första kvartal. Cellavision redovisar preliminära siffror före […]

 • Trelleborgs däckförsäljning får grönt ljus

  Gummikoncernen Trelleborg meddelade på tisdagen att samtliga myndighetsgodkännanden nu finns på plats för en försäljning av affärsområdet Wheels. Affären inbringar […]

 • BHG förlustvarnar

  BHG Group, tidigare under namnet Bygghemma med huvudkontor i Malmö, flaggar för att det blir förlust för årets första kvartal. […]

 • Lindab i förvärvsoffensiv

  Ventilationsföretaget Lindab i Båstad har köpt två utländska bolag på kort tid. Tillsammans omsätter de båda bolagen cirka 260 miljoner […]