måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Rekordkvartal för Alfa Laval

Här följer en sammanfattning av torsdagens skånska bokslutsrapporter.

Alfa Laval
Skånes största börsbolag, Alfa Laval, redovisar en ökad omsättning och orderingång i häradet 30 procent för både fjärde kvartalet och helåret 2022. Fjärde kvartalet innebar rekord. Kostnaderna ökade dock också, vilket gjorde att vinsten blev oförändrad och att lönsamheten därmed minskade.

– Efterfrågan var fortsatt stark i nästan alla slutmarknader och orderingången växte till en ny rekordnivå. Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet, skriver vd Tom Erixon i bokslutsrapporten.

Alfa Laval tillverkar bland annat värmeväxlare och meddelade på onsdagen att 3,8 miljarder kronor ska investeras i utbyggd tillverkningskapacitet i Sverige, Italien, Kina och USA.

Helåret slutade med en omsättning på 52,1 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 6,2 miljarder.

AAK
AAK, som med huvudkontor i Hyllie är en global aktör inom oljor och fetter till livsmedel, ökade omsättningen med 42 procent till 50,4 miljarder kronor under helåret 2022. Till stor del berodde detta på prisökningar, snarare än att man sålt mer. Rörelseresultatet blev 2,5 miljarder kronor, vilket också var en ökning, men inte lika stor som omsättningsökningen vilket gav en försämrad lönsamhet för året.

Försäljningen i volym, alltså antal ton fett och olja, minskade något under året vilket främst förklaras av att AAK drog sig ut ur Ryssland. Minskningen accelererade i fjärde kvartalet. Vd Johan Westman säger inget framåtblickande om bolagets marknad i rapporten.

Midsona
Livsmedelskoncernen Midsona, med varumärken som Friggs och Kung Markatta, ökade helårsomsättningen marginellt till 3,9 miljarder kronor. Vinstmarginalen blev dock nästan halverad.

– Fjärde kvartalet var fortsatt utmanande och präglades av samma trender som vi sett tidigare under året; ett högt inflationstryck, men samtidigt med ett underliggande intresse för hälsosam, ekologisk mat. Vi fortsatte implementeringen av kostnadsbesparande åtgärder samt förberedde prisökningar med målet att fullt ut kompensera för kostnadsökningarna, skriver vd Peter Åsberg i rapporten.

Hansa Biopharma
Hansa Biopharma i Lund trappar nu upp försäljningen av njurtransplantationsmedlet Idefirix. Försäljningen ökade från 33 miljoner kronor 2021 till 154 miljoner i fjol. Det forskningstunga bolaget gjorde dock en rörelseförlust på drygt en halv miljard kronor. Bolaget har säkrad finansiering fram till 2025 med en kassa på 1,5 miljarder kronor. Pipelinen av utvecklingsprojekt utvecklas enligt plan.

Gunnar Wrede

Här följer en sammanfattning av torsdagens skånska bokslutsrapporter. Alfa Laval Skånes största börsbolag, Alfa Laval, redovisar en ökad omsättning och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad