torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Oatly bantar sig i form

|  
|  

Oatly Group visar en liten försäljningsökning under första kvartalet, trots att efterfrågan av bolagets havrebaserade alternativ minskade med 30 procent i Kina. Huvuddelen av en minskad förlust kommer dock från minskade kostnader.

Försäljningen steg med knappa 2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Bolaget rapporterar fortsatt förlust men minskade kostnader efter förbättringar i leveranskedjan, neddragning av personal och avbrutna fabriksetableringar.

Aktien på Nasdaq i New York svarade positivt på rapporten och steg med 15 procent. Ändå är det långt kvar till det höga värde bolaget hade vid börsintroduktionen sommaren 2021 – värdet har minskat med över 90 procent sedan dess.

Oatly har under många år expanderat offensivt med nya fabriker och utökad kapacitet i Landskronafabriken. Förra året var Malmöföretaget tvunget att slå av på takten för att hejda kostnaderna. Under fjärde kvartalet beslutade bolaget att avbryta etableringar av nya produktionsanläggningar i EMEA- och Amerikasegmenten. Bolaget redovisade 173 miljoner dollar i nedskrivningar och 29 miljoner dollar i omstrukturerings- och andra exitkostnader relaterade till dessa produktionsanläggningar.

Försäljningen under första kvartalet var nära oförändrad på bolagets största marknad, Europa och Asien förutom Kina, medan den ökade nära 5 procent i Nordamerika. Samtidigt minskade den 30 procent i Kina, en nedgång som bolaget förklarar vara förväntad ”på grund av den strategiska återställningen som genomfördes under tredje kvartalet 2023”.

Helårsresultatet förra året var minus 408 miljoner dollar vid en omsättning av 783 miljoner dollar vilket motsvarar över 8 miljarder kronor. Den kraftiga expansionstakten syns i bolagets siffror; på fem år har omsättningen ökat med 250 procent.

”Försäljningsvolymerna går åt rätt håll, kostnaderna går ner och vi fortsätter sträva efter lönsamhet”, skriver Oatly Groups vd Jean-Christophe Flatin i kvartalsrapporten.

Produktportföljen innehåller förutom havremjölk även havrebaserade alternativ till yoghurt, glass och grädde. Bolaget grundades 1992 och har huvudkontor i Malmö. Tekniken för att producera havrelivsmedel knoppades av från Lunds universitet av Rickard Öste. Han äger även Aventure, ett investerings- och forskningsbolag i Lund med flera startups i portföljen.

Rapidus har sökt Oatly för kommentarer, men utan resultat.

Elisabet Ottosson

Oatly Group visar en liten försäljningsökning under första kvartalet, trots att efterfrågan av bolagets havrebaserade alternativ minskade med 30 procent i Kina. Huvuddelen av en minskad förlust kommer dock från minskade kostnader.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.