tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Beijer Ref steg på rapport

Beijer Ref var utropstecknet i dagens flod av skånska kvartalsrapporter, som även innehöll Sparbanken Skåne och Västra Hamnen Corporate Finance.

Beijer Ref, som säljer kylutrustning över hela världen, ökade försäljningen med 42 procent till 32,1 miljarder kronor under helåret 2023. Tillväxten kommer dock från förvärv. Organiskt var försäljningen nästan oförändrad under helåret och i fjärde kvartalet blev det minus 4,1 procent.

Rörelseresultatet följde med upp i absoluta tal med förvärven men lönsamheten visar upp en blandad utveckling. Rörelsemarginalen mätt som EBITA steg med en knapp procentenhet till 10,6 procent under helåret, men föll ett par decimaler under fjärde kvartalet till 9,5 procent jämför med samma period året innan.

”Den organiska försäljningen var -4 procent, drivet av negativ organisk tillväxt inom produktområdet HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering, red), relaterat till framför allt höga jämförelsetal (+29 procent) kopplat till energikrisen 2022”, skriver vd Christopher Norbye i rapporten.

Aktien steg med 7 procent på rapporten, främst orsakat av att Beijer Ref föreslår en höjd utdelning. Största ägare i bolaget är riskkapitaljätten EQT med drygt 20 procent av aktierna.

Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne redovisar ett stabilt helår 2023 med ett rörelseresultat på 1,8 miljarder kronor jämfört med 1,1 mdr året innan. Räntenettot steg tack vare höjda marknadsräntor och ökade utlångingsvolymer.

”På både privat- och företagssidan märktes en avvaktan när det gäller investeringar och nya kreditförfrågningar. Många kunder har använt sparat kapital och överskottslikviditet till löpande utgifter. Stark börsutveckling hade en positiv påverkan på den sammantagna affärsvolymen i banken”, skriver vd Rasmus Roos om det fjärde kvartalet.

”Den ekonomiska motståndskraften i konjunkturnedgången bedöms trots allt vara god hos hushåll och företag i Skåne. Förhöjda kostnader för privatpersoner och i näringslivet har inte påverkat konstaterade kreditförluster i banken i någon större utsträckning. Osäkerheten för framtiden är dock betydande vilket återspeglas i kreditreserveringarna”, skriver banken.

Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen (VH) lyckades försvara en omsättning på runt 20 Mkr under helåret 2023, trots iskyla på de finansiella marknaderna, främst kring mindre företag som är VH:s huvudsakliga fokus. Rörelseresultatet vek något men stannade norr om 4 Mkr.

”När stora fondflöden till räntefonder de senaste åren åter vänds till aktier blir det trångt i dörren (till aktier, red). Det senaste året när inflöden till penningmarknadsfonder reverserades var 2009 som följdes av en stark börsuppgång. Jag tror vi står inför en liknande situation under 2024. Efter en treårig lång utförslöpa bland småbolagen på Nasdaq First North, med i genomsnitt halverade kurser, är det många som tror att 2024 kan bli småbolagens revansch. Jag tror de kan få rätt men det kommer bli en skakig resa”, skriver vd Oscar Ahlgren och syftar på väpnade konflikter samt att 2024 blir ett så kallat supervalår.

Gunnar Wrede

Beijer Ref var utropstecknet i dagens flod av skånska kvartalsrapporter, som även innehöll Sparbanken Skåne och Västra Hamnen Corporate Finance.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad