torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Starkt från Peab och Trianon

Trianons aktie tog ett skutt upp när kvartalsrapporten presenterades i dag. Och Peab överraskar med rekord i orderingång. Rapidus samlar upp de skånska storbolagsrapporterna.

Fastighetsbolaget Trianons förvaltningsresultat, som ofta definieras som rörelseresultatet för ett fastighetsbolag, ökade med 12 procent och uppgick till 35,1 miljoner kronor för årets första kvartal. Periodens resultat uppgick till 47,4 Mkr. Nedskrivningar av fastighetsvärden gjordes med 28 Mkr.

”Under första kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 1 procent och i jämförbart bestånd med 9 procent, driftnettot ökade med 7 procent och i jämförbart bestånd med 11 procent. Förvaltningsresultatet ökade vi med 12 procent, detta trots att endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet. Resterande justeras under andra kvartalet. Den positiva nettouthyrningen om 7,6 Mkr ger oss återigen ett kvitto på en fortsatt god efterfrågan på både våra bostäder och lokaler”, kommenterar Trianons vd och huvudägare Olof Andersson.

Rapidus gjorde nyligen en längre intervju med Olof Andersson där han berättar om bolagets framtidsutsikter och varför han via direktköp på börsen pumpar upp sitt innehav i Trianon med 35 Mkr. Läs intervjun här.

Peab
Byggkoncernen Peab redovisar en kraftigt ökad orderingång för årets första kvartal. Den landar på 17,9 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 11 mdr för motsvarande kvartal året innan.

”Under första kvartalet uppvisade vi en hög orderingång, den högsta i Peabs historia. Vår breda affärsmodell gör att vi kan tillvarata den efterfrågan som råder inom anläggning, beläggning och övrigt husbyggande”, skriver Peabs vd och koncernchef Jesper Göransson i rapporten.

Nettoomsättningen landade på 11,1 mdr, ett tapp från 12,7 mdr ett år tidigare.
Bolaget minskar samtidigt förlusten och redovisar ett rörelseresultat på minus 106 miljoner kronor, att jämföra med förlusten på 156 Mkr för samma period i fjol.

”Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är i det stora hela oförändrade på våra delmarknader sedan förra kvartalet, men vi ser en liten förbättring i Norge redan 2024 där prognosen för privata lokala blivit något mer positiv. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila”, kommenterar Jesper Göransson.

Nolato
Industriunderleverantören och plasttillverkaren Nolato redovisar en sjunkande omsättning som landar på drygt 2,4 miljarder kronor under årets första kvartal. Rörelseresultatet blev 227 miljoner kronor, vilket innebär att marginalen steg från 7,4 procent till 9,3 procent.

”Våra aktiviteter för att förstärka marginalen genom en anpassning av kostnadsmassan har tillsammans med strategiska prishöjningar givit önskad effekt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Martin Linderoth

Trianons aktie tog ett skutt upp när kvartalsrapporten presenterades i dag. Och Peab överraskar med rekord i orderingång. Rapidus samlar upp de skånska storbolagsrapporterna.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.