fredag 29 september 2023

inloggad som

Diagonal Bio räddas med nya pengar

Diagonal Bio har ebb i kassan. Lundabolaget gör därför en snabb riktad nyemission till befintliga ägare, styrelse och ledning. Men det finns en nyckelperson som inte deltar med nya pengar.

Enligt ett pressmeddelande på tisdagen vill First North-bolaget Diagonal Bio göra en nyemission på 1,8 miljoner kronor, som riktas till nyckelpersoner i företaget. Därutöver upptas ett lån på 2,6 Mkr från i stort sett samma personer. Totalt 4,4 Mkr. Emissionen blir föremål för beslut på en bolagsstämma den 22 september.

Diagonal Bios vd Jack Egelund Madsen ber att få Rapidus frågor på mail och har när detta publiceras inte återkommit med svar på om situationen är kritisk för bolaget.

Dock går det att utläsa ur rapporten för andra kvartalet, som också kom på tisdagen, att bolagets kassa innehöll 5,5 Mkr per den 30 juni i år. Vid samma tidpunkt i fjol var kassan 16,5 Mkr.

I ett pressmeddelande redogör bolaget för skälen till att emissionen blir riktad och inte erbjuds alla aktieägare som därmed blir utspädda med 13 procent.

”En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget från att fokusera på att uppnå de första intäkterna från systemet LAMPlify™, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för Bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter”, skriver Diagonal Bio.

En person som inte deltar i nyemissionen, eller ställer upp med lån, är bolagets medgrundare och huvudägare, Kushagr Punyani. Han är även grundare av det noterade fertilitetsbolaget Spermosens.

Gunnar Wrede

Lundabolaget genomför en snabb riktad nyemission till befintliga ägare, styrelse och ledning. Men det finns en nyckelperson som inte deltar med nya pengar.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad