onsdag 17 april 2024

inloggad som

Emissioner vittnar om fortsatt tuff life science-marknad

|  ,
|  

Diagonal Bio genomför en företrädesemission med brutal utspädning som följd. Samtidigt vittnar utfallet i Helsinborgsbaserade Qlifes emission om att det är tufft att få in nytt kapital.

Jätteutspädning i Diagonal Bio
Diagonal Bio har ebb i kassan, igen, och har därför beslutat om en företrädesemission som kan tillföra medicinteknikbolaget 32 miljoner kronor före transaktionskostnader. Diagonal Bio är noterat på First North och enligt bolaget är motivet till emissionen att ”finansiera Diagonal Bios framtida utveckling”.

Emissionen är säkrad till 56,3 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,5 Mkr, vilket är 4,7 procent av emissionen. Det är medlemmar i bolagets styrelse och ledning, vissa aktieägare samt externa investerare som står bakom tecknings- och garantiåtagandena.

Givet att emissionen fulltecknas blir utspädningen för aktieägare som inte deltar hela 94,1 procent.

Diagonal meddelar samtidigt att Karin Wehlin har utsetts till ny vd för bolaget. Hon har tidigare varit tillförordnad vd.

Succén uteblev i Qlifes företrädesemission
Det Helsingsborgsbaserade, danskdrivna life science-bolaget Qlife har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden exklusive garanter blev 11,2 procent, varav 10,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 0,5 procent utan.

Emissionen var säkrad till 60 procent genom botten – och toppgarantiåtaganden. Garanterna tog 49,7 procent av emissionen som totalt tecknades till 60,9 procent.
Därmed tillförs bolaget 30,2 Mkr före transaktionskostnader.

I juni i år kan teckningsoptioner av serie TO 4 lösas in för att teckna nya aktier. Qlife kan då få in max 20 Mkr.

Martin Linderoth

Diagonal Bio genomför en företrädesemission med brutal utspädning som följd. Samtidigt vittnar utfallet i Helsinborgsbaserade Qlifes emission om att det är tufft att få in nytt kapital.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Miljonregn över skånska startups

  ,
  Almi Invest har säkrat 1,6 miljarder kronor till nya investeringar, ett glädjebesked för svenska entreprenörer. Nu kan Rapidus avslöja hur stor del av kakan som går till skånska bolag. 

 • Det offentliga räds inte NIS2

  I EU-direktivet NIS2 omfattas såväl kommuner som lärosäten och Region Skåne i sin helhet av nya cybersäkehetsregleringar. Trots att flera kommuner har blivit hackade så sent som i år anser stora skånska förvaltningar att de redan lever upp till de nya kraven.

 • Sandberg donerar 100 Mkr

  Sandberg Development donerar 10 miljoner kronor per år i tio år till Malmö universitet. Pengarna ska gå till universitetets vattenforskning.