tisdag 5 december 2023

inloggad som

Rekord i börsnoteringar för skånska bolag

Antalet börsnoteringar bland skånska och danska företag är rekordhögt och ingenting tyder på att takten ska mattas av. Flera noteringar har redan fått flyttas fram till 2021.

– Det är absolut rekordmånga noteringar på gång, både i Sverige och Danmark. Redan för en månad sedan kommunicerade Nasdaq Copenhagen att fler noteringar innan sommaren inte är möjligt. Vi hade planerat två svenska och en dansk IPO under juni. Vi fick flytta den danska till Q3 i stället, säger Oscar Ahlgren, vd för Västra Hamnen Corporate Finance.

Markus Neuding, vice koncernchef på Spotlight Group, instämmer i att det åtminstone är nära nog rekordtakt, men pekar också på att det brukar genomföras fler noteringar under första halvåret än under det andra.

– Som så ofta när det är högtryck kan det dessutom komma kortare perioder när marknaden behöver svalna av lite. Därför är det svårt att säga säkert. Bibehålls samma takt kommer vi uppnå mellan 110–120 noteringar vid årets slut. Endast 2017 hade vi fler noteringar, 129 stycken, säger Markus Neuding.

Börskurserna är på all time high i nästan hela världen samtidigt som räntorna ligger nära nollpunkten, vilket gör att pengarna fortsätter att flyta in till just aktiemarknaderna. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen gått ännu bättre än de flesta större börser. Antalet noteringar har följt efter och många av dem har blivit kraftigt övertecknade.

– En intressant reflektion är dock att fler och fler investerare och bolag har insett att börsen inte bara är för de allra största bolagen utan att även tillväxtbolag kan nyttja börsen för att utveckla sin verksamhet. Att vi i Sverige ser denna tillväxt i coronatider tror jag också beror på att pandemin ställt höga krav på innovation vilket är ett område där Sverige tillhör de bästa i världen, säger Markus Neuding

Ingen av de Malmöbaserade firmorna ser några tecken på att noteringstakten skulle stanna av, varken på kort eller lång sikt.

– Trots att pandemin begränsar möjligheten att resa över sundet på ett normalt sätt och fysiska möten fortfarande är ovanliga får vi fler listningspropåer än någonsin. Många företagare tror att allt går att notera just nu. Kvaliteten på förfrågningarna är inte nödvändigtvis sämre, men mindre firmor som oss blir snabbt uppbokade. Vi har exempelvis två lite större noteringar inplanerade under första kvartalet 2022, säger Oscar Ahlgren.

Niclas Lindstrand

Antalet börsnoteringar bland skånska och danska företag är rekordhögt och ingenting tyder på att takten ska mattas av. Flera noteringar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.