lördag 2 december 2023

inloggad som

Pressat läge tvingar Spotlight till fler försäljningar

|  
|  ,

Spotlight Group förbereder en hopslagning av dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl. Det nya bolaget ska eventuellt delas ut till aktieägarna inför en notering på Spotlight Stock Market. Beslutet är ett led i den Malmöförankrade finanskoncernens arbete att minska kostnaderna i en tuff marknad.

Spotlight Group överväger även att sälja antingen det hopslagna bolaget eller de separata dotterbolagen innan sammanslagningen.

– Vi ser hopslagningen av kommunikationsbyrån Shark och analysföretaget Kalqyl som ett naturligt steg, där man sammanför segmenten företagsanalys och företagskommunikation. I kombination med de möjligheter som AI ger kan vi skapa en unik produkt där de som förstår marknaden arbetar nära med de som ska beskriva den. Det ger helt enkelt en tydligare finansvinkel, säger Spotlight Groups vice vd Markus Neuding.

Efter sammanslagningen kommer det nya bolaget att ha intäkter om cirka 12 miljoner kronor per år, med cirka 75 procent fasta intäkter samt, efter att synergier och anpassningar genomförts, vara kassaflödespositivt.

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Bilden av en tuff marknad och ett pressat läge målas upp i rapporten. Nettoomsättningen landade på 31,1 Mkr, jämfört med 38,2 Mkr för samma period i fjol. Redovisat rörelseresultat uppgick till minus 7,5 Mkr och utfallet för periodens resultat var minus 6,4 Mkr.

Med ett kvartal kvar av 2023 räknar Spotlight Group med ett fortsatt kallt marknadsklimat och historiskt sett låga handelsvolymer. Men det finns förhoppningar om att vinden ska vända när åtgärder och besparingar bär frukt.

– Det är ett otroligt tufft klimat, hela segmentet har det riktigt jobbigt och det är också därför vi vidtar åtgärder. Vi har över tid gått från elva till sex dotterbolag och då är vi ett stort steg närmare att bli vinstdrivande igen. När de här åtgärderna är färdiga kommer vi att ha en kostnadsmassa på 10 miljoner i månaden och hittills i år har vi haft intäkter på 11,2 miljoner i de bolag som är kvar i koncernen. Det är en tydlig indikator på att vi kan vara vinstdrivande oavsett marknadsklimat, säger Markus Neuding.

Nyligen skrev Rapidus om att Spotlight Group säljer det delägda, danska dotterbolaget Sea House Capital A/S. Köpare är Sea House vd Povl-André Bendz, som köper Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i bolaget. Povl-André Bendz äger sedan tidigare resterande 30 procent av bolaget. Även den här försäljningen är för kapa finanskoncernens kostnader. Hur mycket Sea House-affären är värd vill Spotlight inte uppge.

Finns det planer på att sälja fler dotterbolag?

– Inte alls, säger Markus Neuding.

Martin Linderoth

Ett pressat Spotlight Group, med vd Peter Gönczi, fortsätter göra sig av med dotterbolag. Näst på tur står Shark Communication och Kalqyl.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad