fredag 8 december 2023

inloggad som

Life science-bolagens emissionsfacit

Rapidus har gjort en kartläggning av nyemissioner bland skånska life science-bolag under andra halvåret i år. Så här mycket är bolagen antingen färdiga med, eller på väg att resa.

Behovet av nytt kapital till de skånska noterade life science-bolagen består, trots en låg riskvilja bland investerarna. Rapidus har räknat ihop över 700 miljoner kronor i nyemissioner under andra halvåret i år.

Det är totalt 19 bolag som aviserat eller genomfört kapitalanskaffningar i höst om totalt 710 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom tillkommer teckningsoptioner som kan ge stora summor framöver.

Mest pengar söker Prolight Diagnostics där styrelsen både beslutat om en företrädesemission på 99 miljoner kronor och föreslagit en riktad nyemission om 21 miljoner kronor. Prospekt kommer i slutet av november.

Medicinteknikbolaget Medimi i Lund öppnar snart sin runda för att resa 26,5 miljoner kronor. Bolaget ska accelerera kommersialiseringen på de nordiska marknaderna och bygga upp ett lager av sin medicinhanteringsrobot Medimi Smart.

– Vi har redan en etablerad försäljning i framför allt Danmark där vi har flera kommersiella avtal med kommuner, regioner och privata vårdgivare. Nu ska vi också etablera oss i Sverige, Finland och Norge där vi har pilotprojekt på gång, säger Medimis vd Johan Wiesel.

Av de aktuella bolagen har hittills 13 stängt sina rundor och tillsammans fått in 380 miljoner kronor. Över hälften av kapitalanskaffningsrundorna var riktade nyemissioner eller hade en stor del av summan garanterad. Den genomsnittliga teckningsgraden var lite över 80 procent.

– Deltagandegraden har varit ganska låg under hösten och är nu något uppgående, men har inte nått normalläge. För inte så länge sedan blev nyemissionerna ofta fulltecknade. Nu är det vanligt att garanterna får stå för en stor del av summan. Riskbenägenheten är inte samma som för några år sedan, säger Oscar Ahlgren, vd för Västra Hamnen Corporate Finance.

Han påpekar att årliga kapitalanskaffningar skapar viss trötthet hos aktieägarna, som med nuvarande ränteläge kan välja att placera pengarna på annat sätt och att viljan att ta den generellt höga risken i life science-sektorn för närvarande är låg.

– Flera av bolagen i sektorn har för närvarande konstlat låga värderingar och många av dem tar in ett mindre belopp än vad de har behov av för att försöka rida ut stormen. Det finns bara en viss mängd kapital på marknaden. Frågorna vi får nu från bolagen handlar ofta om hur de ska göra och om det är rimligt att trycka nya aktier med avsevärd rabatt för att locka investerare. Det kan bli en ond spiral, säger Oscar Ahlgren.

Som kuriosa kan nämnas att till ”rätt” bolag finns mycket kapital på marknaden. Nyligen reste läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Solna över 6 miljarder kronor i en företrädesemission.

Elisabet Ottosson

Rapidus gör inte anspråk på att listan på kapitalbehov hos skånska life science-bolag är fullständig.

BolagAviserad summa (MSEK) före emissionskostnader, exkl. teckningsoptioner
Sensodetect19,4
Prolight Diagnostics119,0
Medimi26,5
Active Biotech51,0
Acousort24,8
Cyxone36,3
Pharma Lundensis9,0
Scandinavian Chemotech15,0
Cantargia59,0
Acucort30,0
Synact Pharma60,5
Amniotics25,0
Acarix54,3
Duearity26,0
Iconovo19,2
Braincool60,0
Arcede Pharma13,0
Enorama Pharma62,7
SUMMA710,7

Rapidus har gjort en kartläggning av nyemissioner bland skånska life science-bolag under andra halvåret i år. Så här mycket är bolagen antingen färdiga med, eller på väg att resa.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad