lördag 2 december 2023

inloggad som

Spotlight säljer danskt dotterbolag

Spotlight Group, med vd Peter Gönczi säljer det delägda dotterbolaget Sea House Capital A/S. Beslutet har tagits för att minska den Malmöförankrade finanskoncernens kostnader.

Köpare är Sea House vd Povl-André Bendz, som köper Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i SeaHouse. Povl-André Bendz äger sedan tidigare resterande 30 procent av bolaget. Beslutet har tagits som ett led i Spotlight Groups löpande arbete för att minska koncernens kostnader och fokusera på sina kärninnehav.

– Vi känner att vi måste renodla koncernen och vi tror att det är bättre både för oss och för Sea House om SeaHouse kan vara en fristående aktör på den danska marknaden, säger Spotlight Groups vice vd Markus Neuding.

Hur mycket affären är värd vill han inte avslöja.

– Det jag kan säga är att försäljningen kommer ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, säger Markus Neuding.

Sea House-försäljningen innebär dock inte att Spotlight Group lämnar den danska marknaden.

– Vi tror fortfarande starkt på den danska marknaden. Våra andra koncernbolag kommer fortsätta arbeta på den danska marknaden och Sea House blir nu en partner vi kan samarbeta med där, säger Markus Neuding.

Spotlight Group driver aktiehandelsplatsen med samma namn och har en rad dotterbolag, bland annat rådgivningsfirman Sedermera Corporate Finance och kommunikationsbyrån Shark Communication. Intäkterna kommer främst från avgifter från de noterade bolagen, courtage från aktiehandel och fakturering från medverkan i transaktioner som nyemissioner. Sea House Capital grundades 2021 av Spotlight Group och Povl-André Bendz.

Martin Linderoth

Spotlight Group, med vd Peter Gönczi säljer det delägda dotterbolaget Sea House Capital A/S. Finanskoncernen minskar sina kostnader.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad