lördag 2 december 2023

inloggad som

Västra Hamnen försvarar marginalen

Västra Hamnen Coporate finance i Malmö visar stabila siffror, trots lågkonjunktur på kapitalmarknaden.

Västra Hamnen, sedan i fjol noterat på Nasdaq First North, redovisar en oförändrad och till och med marginellt ökande omsättning och resultat för årets först nio månader. Intäkterna stannade på 14,7 Mkr, rörelseresultatet blev 3,7 Mkr och marginalen var 25 procent, en procentenhet upp från samma period i fjol. Detta trots att istid fortfarande råder på kapitalmarknaden kring nyemissioner och börsnoteringar.

– Det har väl gått ok hittills i år, men det är inte superbra. Vi kan mer, säger vd Oscar Ahlgren.

Samtidigt förklarar han att firman ändå försvarat omsättning och marginal i den vikande marknaden:

– Vi gynnas av att vara en liten organisation där alla är kostnadsmedvetna och vi har efterfrågan på våra tjänster. Kapitalbehov finns ju därute, men det är inte alltid det finns riskvilligt kapital. Därför är det inte alltid som de propåer vi får leder till en affär.

En stabiliserande intäktskälla är de uppdrag som certified adviser som firman har. Det är kontrakt som löper oavsett konjunktur.

”Vi är rustade för att växla upp transaktionsintensiteten när marknadsklimatet medger. Min förhoppning är dessutom att förnyat fokus på M&A och analysverksamheten kommer generera intäkter som till viss mån överbrygger slagigheten i transaktionsmarknaden”, skriver Oscar Ahlgren i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.

Gunnar Wrede

Västra Hamnen Coporate finance i Malmö visar stabila siffror, trots lågkonjunktur på kapitalmarknaden.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad