söndag 3 december 2023

inloggad som

Lundaforskarens tips till innovationssamarbeten

|  
|  

Anna Brattström på Ekonomihögskolan i Lund har under flera år studerat ett samarbete mellan två multinationella företag. Nu presenterar hon sina forskningsresultat i en renommerad tidskrift med tips till företagsledare.

I korta drag kan Brattström och hennes forskarkollegors resultat sammanfattas i två huvudpunkter. För det första menar de att olika åsikter och värdegrunder mellan personer inom en organisation kan orsaka problem i samarbetet med andra organisationer. Enligt forskarna finns det inom en organisation ofta olika grupperingar med olika inbördes politiska system och dessa bör respekteras.

– En första insikt är att förstå detta, ett samarbete som är bra för företaget som helhet kanske inte är bra för alla enskilda medarbetare. Det kan till exempel vara en innovationsavdelning som får släppa ett projekt när det läggs ut hos en annan part. Ledningen måste våga se sådana motsättningar och våga hantera dem. Innovationssamarbeten bygger på känsliga relationer med ett skört förtroende där interna störningar kan få stora konsekvenser, säger Anna Brattström.

Den andra punkten handlar om hur konflikter kan spridas inom en organisation, eller mellan organisationer. De menar att ett vanligt misstag som många företagsledare begår är att ledningen drar med de underordnade i konflikter som egentligen inte berör dem. Det kan till exempel ske genom stormöten.

– Det skapar en negativ spiral där misstro sprids. Det är bättre att låta alla fokusera på sitt jobb, säger Anna Brattström.

Emiliano Strauss

Anna Brattström på Ekonomihögskolan i Lund har under flera år studerat ett samarbete mellan två multinationella företag. Nu presenterar hon […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad