söndag 3 december 2023

inloggad som

Miljonsatsning på skånsk säljprofessur

En professur ska höja statusen på säljyrket och få fart på affärerna i små och medelstora företag i Skåne. Det är förväntningarna när regionala tillväxtnämnden nyligen klubbade 600.000 kronor för projektet Skånsk Säljkompetens, med målet att inrätta en säljprofessur vid Ekonomihögskolan i Lund.

— Detta är ett led i att höja statusen för säljyrket. Vi vill vända oss till nationella aktörer och stiftelser för att hitta formerna för finansiering av en professur, säger David Lindén, enhetschef för affärsutveckling vid Region Skåne.

Totalt 1,05 miljoner kronor ska gå till det treåriga projektet. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren — som blir projektägare — står för 300.000 kronor och Ekonomihögskolan i Lund för 150.000 kronor. Projektet ska både ragga pengar till en permanent säljprofessur och samla kunskap om försäljning och metoder för implementering av sådan kunskap i små och medelstora företag. Utgångspunkten är forskningsrapporten Review of the Academic Sales Research” från Ekonomihögskolan.

— Vi måste utveckla en annan säljkultur i Sverige. Vi vill se en handlingskraftig professur som kan öka kompetensen bland små och medelstora företag inom detta område, säger David Lindén.

Vibeke Hjalmers

En professur ska höja statusen på säljyrket och få fart på affärerna i små och medelstora företag i Skåne. Det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad