tisdag 26 september 2023

inloggad som

Hon blir chef för nya 50-miljonerssatsningen

Ett nytt centrum för näringslivsutveckling ska skapas vid Lunds universitet. Satsningen riktar sig till doktorander och finansieras av LTH, Sparbanken Skåne och Ekonomihögskolan. Fokusområden kommer att vara omställningen till ett mer hållbart samhälle kopplat till näringslivet och centret drar igång till hösten.

– Vi är väldigt entusiastiska och har hög ambitionsnivå, det känns angeläget och helt rätt i tiden att utveckla detta centrum. Vi hoppas att bli en viktig partner i att få till stånd en hållbar näringslivsutveckling, vilket är viktigt när det kommer till svensk konkurrenskraft. I ett internationellt perspektiv är vi duktiga i Sverige, men kan vässas ännu mer, och det gör vi bäst tillsammans i den här typen av interdiciplinära satsningar, säger Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi och blivande föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Pengarna, 50 miljoner kronor, kommer från LTH, Ekonomihögskolan och Sparbanken Skåne. Syftet är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer i nära samarbete mellan akademin samt privata och offentliga aktörer. Centret är tänkt att drivas ihop med näringslivet, som ska bjudas in till seminarier och workshops.

– Näringslivet kommer att involveras i utbildningen mer konkret genom föreläsningar, workshops och att skapa case från verkligheten som studenter och doktorander får arbeta med. Vi har fått jättefin respons från både näringsliv och utbildningsväsende under tiden som vi utvecklat centrumet, det har funnits en stor efterfrågan. Vi skapar en plats för både forskning och utbildning tillsammans med näringsliv och förvaltning.

Till en början blir det en doktorandutbildning, men på sikt ska centret även inkludera ett masterprogram.

– Vi bygger en forskningsmiljö där doktorander kan växa och utvecklas i omställningen mot hållbarhet. Finansmarknadens roll är också central när det kommer till företagens roll i att bli mer hållbara, och finansmarknaden utvärderar i dag bolagens hållbarhetsprestationer på ett nytt sätt. Här har vi mycket att lära och nya utmaningar att ta hänsyn till, säger Susanne Arvidsson.

Julia Eriksson

Ett nytt centrum för näringslivsutveckling ska skapas vid Lunds universitet. Satsningen riktar sig till doktorander och finansieras av LTH, Sparbanken […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad