måndag 15 april 2024

inloggad som

Vinnova-pengar tar skånsk algteknik till Kina

Miljöteknikbolaget Simris Alg får 250.000 från Vinnova för att inleda kommersiella samarbete med kinesiska partner. Pengarna är en del av totalt 14,5 miljoner kronor som Vinnova i dagarna delar ut till svensk miljöteknik med ambition att expandera i Kina och Brasilien.

Med kapitalet ska Simris Alg bygga ett konsortium bestående av medlemmar från kinesisk industri och akademi för vidare samarbete kring kommersialisering av algprodukter. Initialt ska Simris Alg träffa medlemmar från Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology.

— Den kinesiska algforskningen ligger före den svenska och vår roll blir att arbeta med att ta produkterna till marknaden. Samtidigt skapar vi vägar in i Kina för våra produkter, säger Simris Algs vd Fredrika Gullfot.

Simris Alg utvecklar teknik för att framställa bland omega 3-fetter ur algodlingar. Under hösten har bolaget slutfört en flytt från Marint Centrum i Simrishamn till Hammenhög där verksamheten nu sysselsätter sju anställda.

Pengarna från Vinnova är ämnade att bygga konsortier mellan ländernas företag och intuitioner. Under 2013 påbörjas nästa steg i programmet där företag kan ansöka om betydligt större summor för att implementera projekten. Då kommer det också att finnas krav på medfinansiering.

I första steget fick 30 företag och lärosäten dela på totalt 14,5 miljoner kronor. Förutom Simris Alg är Skåne representerat genom Liwa Färg i Malmö som tillsammans med bland andra Lundbolaget Prebona ska anpassa sin ytbeläggningsteknologi för den brasilianska marknaden.

Joel Lyth

Miljöteknikbolaget Simris Alg får 250.000 från Vinnova för att inleda kommersiella samarbete med kinesiska partner. Pengarna är en del av […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.