Nya pengar ger tillfälligt andrum till Active Biotech

Kort sagt: Genom en till stor del garanterad nyemission skapar sig Active Biotech ytterligare något års andrum. Bolagets ägare har visat ett nästan ofattbart tålamod trots en lång rad bakslag. Frågan är hur länge Active Biotech överlever utan positiva nyheter.

Av Anders Haskel, gästskribent

För nästan exakt åtta år sedan skrev jag en analys i Rapidus med rubriken ”Börsrallyt över för skånsk bioteknikkomet”. Rallyt i aktien, som innebar dubblad kurs på ett par månader, kom efter att Active Biotech presenterat positiva forskningsresultat. Jag pekade bland annat på att bolaget, med verksamheten förlagd till en fastighet nära Ideon i Lund, länge tillhört de mest lovande forskningsföretagen i Sverige. Med ett börsvärde runt sju miljarder kronor var Active Biotech vid den här tiden högst värderat bland de läkemedelsinriktade bolag på Stockholmsbörsen som ännu inte hade några intäkter från färdiga produkter att visa upp.

Efter en tids svängningar tog aktien visserligen ny fart uppåt och kostade som högst nästan 160 kronor knappt ett år senare. Därefter har det mest burit nedåt och aktien kostar nu några få kronor. På torsdagsförmiddagen föll aktien ytterligare drygt 20 procent efter beskedet att bolaget ska ta in nya pengar genom en nyemission.

I grunden är det positivt att ägarna är beredda att stötta bolaget med ytterligare medel. Bland annat bolagets två största ägare MGA Holding och Nordstjernan samt två ytterligare personer har ställt upp med garantier som innebär att minst 30 av de 48 miljoner som Active Biotech vill ta in genom emissionen är säkrade. Sannolikt kommer aktieägare och andra att teckna sig för tillräckligt mycket för att hela emissionen ska kunna fullföljas.

Att kursen sjönk under förmiddagen handlade nog delvis om att något konkret inte kom fram kring den pågående försäljningen av bolagets fastighet. Men huset är väl beläget, strax norr om Medicon Village, och hyser i dag en rad andra innovationsbolag som hyresgäster. Relativt snart torde en intresserad köpare dyka upp som är beredd att betala åtminstone det värde som fastigheten skrevs ned till i bokslutet och som ligger ungefär 50 miljoner över den skuld som Active Biotech har till banken.

Hoppet framöver står bland annat till att läkemedelskandidaten Laquinimod ska visa positiva resultat mot Huntingtons sjukdom i en fas II-studie som kommer att presenteras i höst. Active Biotech har genom åren lagt ner mycket stora resurser på substansen som tidigare visat lovande resultat vid behandling av multipel skleros, MS. Dock har negativa studieresultat gjort att Active Biotechs samarbetspartner Teva lagt ner all utveckling av Laquinimod mot MS.

Tasquinimod är en annan substans som Active Biotech jobbat med under lång tid. Ursprungligen handlade det om att ta fram en produkt för behandling av prostatacancer. Även här har bolaget tvingats avbryta utvecklingen i sent skede trots inledningsvis lovande resultat. Nu står hoppet i stället till att Tasquinimod ska kunna användas vid behandling av leukemisjukdomen multipelt myelom. Produkten är dock fortfarande i preklinisk fas och det kommer därför att ta lång tid innan en färdig produkt eventuellt finns på plats.

Fortsatt uthållighet kommer med andra ord att krävas från Active Biotechs aktieägare. Kostnaderna för att driva verksamheten vidare har minskats och efter successiva bantningar är personalen nere på 17 personer. Pengar från nyemissionen, nettot från den planerade fastighetsförsäljningen samt de medel som fanns i kassan vid årsskiftet bör räcka för att driva verksamheten på nuvarande nivå under i alla fall detta och nästa år. Kommer aktieägarna därefter att vilja öppna plånböckerna på nytt om det skulle behövas?

Fotnot: Dagens snabbanalys innebär en nypremiär för Anders Haskel som gästskribent för Rapidus, efter att han ett tag ägnat sig åt andra uppdrag. Anders Haskel är en välmeriterad ekonomijournalist och författare till ett flertal böcker om aktiehandel och privatekonomi.

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: