torsdag 23 maj 2024

inloggad som

Solid X blåser av fusionen

Det blir ingen fusion mellan konsultbolagen Solid X och Time People Group. Orsaken som anges i ett pressmeddelande är ”strategiska överväganden”. Men Rapidus vet mer.

Det var i början av mars som Solid X meddelade att en avsiktsförklaring om samgående hade tecknats med Stockholmsbaserade Time People Group, TPG. Båda bolagen är börsnoterade. TPG är den större parten med cirka 300 Mkr i omsättning medan Solid X ligger på cirka 150 Mkr på rullande tolv månader.

Affären skulle dock ske genom att Solid X i kraft av sitt högre börsvärde skulle köpa TPG med nyemitterade aktier. TPG skulle då avnoteras och uppgå i Malmöbolaget. 

I samband med pressmeddelandet sa Solid X vd Filip Alexandersson:

– Vi kompletterar varandra väldigt bra. Medan Solid X har tyngdpunkt i syd och Göteborg har TPG sitt fäste i Stockholm. TPG är ett väletablerat bolag med en stor och stabil kundbas.

En dryg månad senare blåser Solid X av fusionen sedan man fått tid att granska TPG:s siffror.

– Vi kommunicerade avsiktsförklaringen tio dagar innan TPG kom med sin rapport för det tredje kvartalet i deras brutna räkenskapsår. När vi såg den rapporten fick vi kalla fötter, säger Filip Alexandersson nu till Rapidus.

I rapporten redovisade TPG minskad omsättning och nollresultat på EBIT-nivå.

– Det såg bra ut i TPG:s rapport för det andra kvartalet. Men Solid X är ett tillväxtbolag och värderas på det på börsen, säger Filip Alexandersson och menar att TPG:s senaste siffror hade dragit ned Solid X organiska tillväxttakt.

– Om TPG:s siffror i Q3 hade varit i nivå med deras Q2 hade vi sannolikt genomfört fusionen. Men nu har vi valt att lägga detta på is och ge TPG möjlighet att komma tillbaka när de har vänt utvecklingen, säger Filip Alexandersson.

Gunnar Wrede

Det blir ingen fusion mellan konsultbolagen Solid X och Time People Group. Orsaken som anges i ett pressmeddelande är ”strategiska överväganden”. Men Rapidus vet mer.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • De tar bank-ID ut i världen

    Skaparna av vårt svenska bank-ID vill föra ut lösningen globalt. Malmöbolaget Covr Security lanserar nu sitt ID-system i Bangkok Bank i Thailand. Men vägen dit har varit lång och bolagets omsättning är fortfarande blygsam.

  • Sportbetting blev träpaneler

    Att ett tvillingpar som ägnat sig åt sportbetting skulle satsa på akustiska träpaneler var en högoddsare. Men det blev en succé och bolaget Wood on Wall i Helsingborg hoppas nå 100 Mkr i försäljning inom bara några år.

  • Freedrum ur takt igen

    Malmöbolaget Freedrum Studios har fått en ansökan om företagsrekonstruktion godkänd i tingsrätten. Det är inte första gången bolaget är i ekonomisk knipa.