onsdag 17 april 2024

inloggad som

“Räntesmällen är tagen nu”

|  
|  

Fastighetsbolaget Trianons vd och huvudägare Olof Andersson satsar hårt efter ett tufft fjolår. I en riktad nyemission och via direktköp på börsen pumpar han upp sitt innehav med 35 Mkr.

Trianon meddelade häromdagen att bolaget genomför en riktad nyemission och en kvittningsemission på totalt 250 miljoner kronor.

I den riktade emissionen på totalt 184 Mkr deltar bland andra Handelsbanken fonder, Carnegie fonder och bolag inom Siba-sfären, samt befintliga aktieägarna Briban Invest och Grenspecialisten.

– Jag gick själv in med 25 miljoner och det är glädjande att intresset varit så stort både från nya och befintliga aktieägare, säger Trianons vd Olof Andersson, som är bolagets största ägare genom Olof Andersson Förvaltnings AB med drygt 27 procent av kapitalet.

I veckan köpte Olof Andersson ytterligare 600.000 aktier i Trianon, värda cirka 10 Mkr. En eventuell signal om att han ser hoppfullt på 2024.

Han beskriver 2023 som ett utmanande år med stigande räntor. Trianon ökade visserligen hyresintäkterna och driftnettot något, men årets resultat landade på minus 206,1 Mkr, vilket kan jämföras med ett resultat på 171,4 Mkr året innan.

– Räntesmällen är tagen nu. Räntesäkringar under fjolårets fjärde kvartal och efter periodens utgång, genom swapar och fasträntelån med kort löptid, har ökat säkringsgraden från 42 procent till 83 procent. Vi tål nuvarande marknadsräntor med marginal, säger han.

Bolagets genomsnittliga direktavkastning på fastighetsportföljen uppgår till 4,8 procent, vilket enligt Olof Andersson får anses vara högavkastande för ett bolag med en övervägande andel bostäder.

Nyemissionspengarna ska gå till att ta tillvara möjligheter som kan dyka upp på marknaden samt att investera i upprustning av befintligt fastighetsbestånd. Han beskriver Trianon som ett opportunistiskt bolag, men om det finns några konkreta investeringar i närtid vill Olof Andersson inte kommentera.

Pengarna som Trianon får in i kvittningsemissionen, 66 Mkr, ska gå till att lösa tillbaka hybridobligationer.

– Detta ska ses som något positivt. Vi är inte tvingade att lösa hybridobligationen, men i och med att vi gör det förbättras såväl vinsten per aktie som kassaflödet, säger Olof Andersson.

Trianon är specialiserat inom förvaltning och vidareutveckling av fastighetsbestånd i Malmö med omnejd. Störst andel, 73 procent av beståndet, består av bostäder. Resterande andel är kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Här finns också profilfastigheten Entré vid Malmös norra infart.

– Överenskommelsen med Hyresgästföreningen för 2024 innebär en hyreshöjning i Malmö på 5,3 procent samt en ytterligare höjning från 1 januari 2025 på 4,9 procent. Detta ger stabila fastighetsvärden, säger Olof Andersson och tillägger:

– Fjolåret var ett omställningarnas och anpassningarnas år. Det har gett oss utrymme att konsolidera och gå in i 2024 med god kostnadskontroll, stabila fastighetsvärden och säkra hyresintäkter. Malmö växer, antalet invånare ökar och fortfarande har vi uppemot 100–150 sökande på varje ledig lägenhet. Rådande inbromsning av nyproduktion medför dessutom en ökad efterfrågan på hyresbostäder, så vi är på rätt plats i rätt segment.

Trianon är noterat på Mid Cap Stockholm och har i dagsläget ett börsvärde på cirka 3,2 miljarder kronor.

Martin Linderoth

Fastighetsbolaget Trianons vd och huvudägare Olof Andersson satsar hårt efter ett tufft fjolår. I en riktad nyemission och via direktköp på börsen pumpar han upp sitt innehav med 35 Mkr.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Miljonregn över skånska startups

  ,
  Almi Invest har säkrat 1,6 miljarder kronor till nya investeringar, ett glädjebesked för svenska entreprenörer. Nu kan Rapidus avslöja hur stor del av kakan som går till skånska bolag. 

 • Det offentliga räds inte NIS2

  I EU-direktivet NIS2 omfattas såväl kommuner som lärosäten och Region Skåne i sin helhet av nya cybersäkehetsregleringar. Trots att flera kommuner har blivit hackade så sent som i år anser stora skånska förvaltningar att de redan lever upp till de nya kraven.

 • Sandberg donerar 100 Mkr

  Sandberg Development donerar 10 miljoner kronor per år i tio år till Malmö universitet. Pengarna ska gå till universitetets vattenforskning.