tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Läge för nyanställningar i Resurs trots vinstvarning

|  
|  

Nischbanken Resurs flaggar för en förlust på 335 Mkr för fjärde kvartalet 2023, bland annat efter stora IT-nedskrivningar. Aktien rasade. Men nya vd:n Magnus Fredin vill se mer utvecklingsarbete inhouse framöver. Det innebär nyrekryteringar i Helsingborg.

– Vi ser över hela vår infrastruktur och systemflora. Nu befinner vi oss i en fas där vi börjat testa koden och har sett en del kvalitetsproblem som leder till förseningar. Det i kombination med att vi framåt ser behov av en vidareutveckling i en lite annan riktning än då projektet sjösattes gör att delar av IT-projektet skrivs ned, säger Magnus Fredin, vd för Resurs Bank sedan 13 november 2023.

Resurs helårsrapport kommer den 6 februari men redan igår kom förvarning om att rörelseresultatet för Q4-2023 landar på cirka -335 Mkr jämfört med en vinst på 260 Mkr samma period 2022.

Nedskrivning av IT-investeringar och reservering för omställningskostnader bidrar med -257 MSEK.

– Det är viktigt att äga mer av koden och bygga mer internt. Vi måste vara agila och jobba nära våra retailkunder med skräddarsydda lösningar. Därför behöver vi stärka vår teknologiska kompetens, säger Magnus Fredin.

Sannolikt kommer det att innebära nyrekryteringar av mer IT-folk som huvudsakligen är stationerade i Helsingborg.

– Vi kommer att öka andelen internt anställda i förhållande till antalet konsulter. Jag upplever att det har blivit lättare att rekrytera det senaste året, säger Magnus Fredin.

Till IT-nedskrivningarna kommer kreditförlustreserveringar på -417 Mkr och -198 Mkr av engångskaraktär.

För helåret 2023 beräknas nettoresultatet ändå preliminärt uppgå till cirka 254 Mkr och andra halvårets nettoresultat beräknas uppgå till cirka -110 Mkr.

– Vi har sett ett fördröjt betalningsmönster under senare delen av Q4 där fler kunder är sena med betalningar. Konsumenter har fått ökade levnadskostnader i en historiskt snabb takt. Även om detta inte är konstaterade kreditförluster behöver vi göra modellreserveringar, säger Magnus Fredin.

Resurs har tidigare meddelat att de avyttrat 1,2 mdr till Lowell via en värdepapperisering av portföljer med så kallade nödlidande lån, NPL, vilket ger kapitallättnader om cirka 900 Mkr. Resurs befarade kreditförluster, NPL-ratio, sjunker därmed till cirka 10,0 procent i december 2023 jämfört med 14,3 procent per 30 september 2023. Men det landar också som en engångskostnad i form av en kreditförlust.

– Det handlar om att vi inte får räkna in de här pengarna i vår kapitalbas så det är en form av kapitaleffektivisering. Det är i huvudsak blancolån till konsumenter i Sverige och Finland som driver ökningen av sena betalningar, säger Magnus Fredin.

Ni föreslår slopad halvårsutdelning, historiskt har Resurs haft en hög direktavkastning?

– Vi har inte förändrat våra finansiella mål. Utdelningen uteblir på grund av negativt resultat för andra halvåret. Jag är övertygad om att vi går stärkta ur det här och att Resurs blir ett bra bolag för aktieägarna framåt. Annars hade jag inte tagit uppdraget, säger Magnus Fredin.

Resurs Holding erbjuder genom dotterbolaget Resurs Bank betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter sedan 1977 och har cirka 6 miljoner privatkunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2023 uppgick antalet anställda till 662 personer och låneboken till 39,8 miljarder SEK.

Sölve Dahlgren

Nischbanken Resurs flaggar för en förlust på 335 Mkr för fjärde kvartalet 2023, bland annat efter stora IT-nedskrivningar. Aktien rasade. Men nya vd:n Magnus Fredin spår ändå nyrekryteringar på banken i Helsingborg.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad