torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Värdet stiger för life science i Öresund

|  

Värdet av licensierings- och samarbetsavtal med milstolpsbetalningar i Öresundsregionen ser ut att bli fyra gånger högre i år jämfört med förra året. Det framgår av en rapport från Medicon Valley Alliance.

Även antalet läkemedelsprojekt i senare kliniska faser är högre än någonsin.

Rapporten visar bland mycket annat att det dansk-svenska klustret Medicon Valley har flest privatanställda medarbetare av alla EU-baserade kluster inom life science. Här finns totalt 65.500 anställda varav 6.200 på den svenska sidan.

Värdet av ingångna licensierings- och projektsamarbetsavtal med milstolpsbetalningar var 50 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2023. Om den dramatiska ökningen fortsätter i år blir siffran för helåret fyra gånger högre än både 2021 och 2022. En av de största affärerna är forskningssamarbetet som Helsingborgsbaserade Aqilion avtalat med Merck. Det kan bli värt 10 miljarder kronor.

Medicon Valley-regionens bolag har också satt rekord i antal läkemedelskandidater som testas i de senare kliniska faserna. För närvarande pågår 81 stycken fas 2-studier och 22 stycken fas 3-studier. 149 läkemedel har godkänts hittills i år.

Man kan även se en trend mot att allt fler biologiska läkemedelsprojekt drivs i regionen, nu är andelen 40 procent. Specifikt ökar cell- och genterapiområdet där det nu pågår 18 respektive 8 projekt. Bland skånska bolag som satsar på området nämns Smile-bolagen Asgard Therapeutics och Amniotics.

Fler siffror från rapporten:
900 gränspendlare, där de flesta åker från Sverige till arbeten i danska läkemedelsbolag.
1.150 life science-företag – en ökning med över 300 nya bolag de senaste fem åren.

En knapp tredjedel av alla svenska life science-bolag har sitt huvudkontor i regionen medan merparten av de danska finns här. Exporten inom life science från hela Sverige ökade starkt 2022 med nära 40 procent till 140 miljarder kronor.

Statistiken i rapporten omfattar Själland samt de skånska kommunerna Helsingborg, Lund och Malmö.

Elisabet Ottosson

Rapporten kan laddas ned här.

Värdet av licensierings- och samarbetsavtal med milstolpsbetalningar i Öresundsregionen ser ut att bli fyra gånger högre i år jämfört med förra året.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.