torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Investerarna ratar skånska life science-bolag

|  
|  

21 procent av svenska life science-bolag finns i Skåne. Men de får bara 5 procent av riskkapitalet. Det visar Medicon Village i en ny rapport.

Under perioden 2017-2021 fick de skånska life science-bolagen in 12,2 miljarder kronor av de 252 miljarder kronor som totalt gick till svenska bolag och organisationer i sektorn. Merparten var privat riskkapital eller finansiering via börsen medan offentliga medel stod för några få procent. 

– Vi har gjort studien för att förstå hur situationen ser ut för företagen och för att kunna bidra till ökad kunskap hos alla aktörer som stöttar dem. I Skåne finns det väldigt många mikrobolag inom life science som vi vill ska växa och få ut sina produkter på marknaden, säger Sarah Lidé, vice vd för Medicon Village Innovation.

Av Sveriges ungefär 4.000 företag och organisationer inom life science finns 820 i Skåne. Skånes life science-kluster är Sveriges näst största efter Uppsala-Stockholmsregionen, där antalet är nära 2.200. Andelen mikroföretag, bolag med under tio anställda, är större i Skåne. De utgör 83 procent av de skånska bolagen jämfört med riksgenomsnittet på 77 procent. 

Enligt rapporten erhåller de skånska bolagen 5 procent av det privata riskkapital som totalt investeras i landet – och 20 procent av den “mjuka” offentliga finansieringen.

– Det är svårt att säga vad snedfördelningen i finansiering beror på. En orsak kan vara att mikrobolagen, som motsvarar en större andel i Skåne, inte har samma resurser internt för att arbeta med att resa kapital, säger Sarah Lidé.  

Skånska bolag är ändå mer forskningsintensiva än snittet enligt rapporten och står för 27 procent av den svenska pipelinen inom läkemedelsutveckling. Medicon Village vill göra ytterligare undersökningar för att få en bättre förståelse. 

– Vi vill exempelvis förstå hur beroende bolagen är av finansiering från börsen respektive från privat riskkapital. I undersökningen såg vi att de något större skånska företagen attraherar mest kapital och inte mikroföretagen. Vi vill veta varför och hur kan vi stötta mikroföretagen. 

En annan intressant fråga är, enligt Sarah Lidé, hur duktiga skånska och svenska företag är på att kommersialisera forskningsresultat. Sverige ligger högt internationellt när det gäller forskning och antal godkända patent. 

– Vi vill öka de skånska bolagens kunskap. Därför har Medicon Village tillsammans med inkubatorn Smile tagit fram ett scaleup-program som ska stötta bolagens tillväxt. Vi kommer också att arbeta med att knyta stora läkemedelsbolag närmare Medicon Village, för att få in mer kunskap om läkemedelsutveckling och kommersialisering.

Rapporten Life Science Barometer 2024 – Skåne Edition har producerats av Medicon Village och baseras på branschföreningen Swedenbios life science-barometer samt statistik från olika källor.

Elisabet Ottosson

21 procent av svenska life science-bolag finns i Skåne. Men de får bara 5 procent av riskkapitalet. Det visar Medicon Village i en ny rapport.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.