fredag 1 mars 2024

inloggad som

Pressat i dagens rapportflod 

|  , , ,

Börsbolagens rapporter för årets tredje kvartal fortsätter att strömma in. Bland dagens rapporter finns Veg of Lund, Amniotics och Prebona. 

Veg of Lund 

Veg of Lund, som utvecklar växtbaserade livsmedel, ökar både omsättning och förlust under årets tredje kvartal. Bolagets nettoomsättning landar på 0,8 miljoner kronor och EBIT-resultatet uppgår till minus 5,5 Mkr. 

”Trenden med högre intäkter och lägre kostnader som vi sett under kvartalet ger oss trygghet i att vi är på rätt väg och räknar med att under andra halvan av 2024 leverera ett positivt resultat”, kommenterar bolagets nytillträdde vd Helene Nielsen.

Under sin första tid som vd har hon gjort en översyn av kunder, marknader, organisation och kostnader. Nielsen uppger att Veg of Lund är redo för lanseringar och samarbeten på nyckelmarknader och kompletterande marknader där hon ser stor potential. 

”Utöver expansionsmöjligheter kan vi driva företaget mer kostnadseffektivt. Jag har initierat kostnadsbesparingar och bedömer att vi kan få fullt genomslag redan under fjärde kvartalet 2023”, skriver hon.

Under 2024 ska Veg of Lund lansera sin potatisbaserade dryck DUG på ytterligare fem till sju marknader. Bolaget kommer att ha större fokus på hemmamarknaden, då främst inom Foodservice, det skriver bolaget i rapporten. 

Amniotics

Lundabaserade Amniotics, ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier baserade på stamceller från fostervatten, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar om minus 5,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det kan jämföras med minus 15,3 Mkr för samma period i fjol. 

”Under tredje kvartalet kunde bolaget presentera en 100% garanterad företrädesemission á 25 Mkr och när detta vd-ord skrivs är transaktionen avklarad. Att Amniotics i det för närvarande bistra investeringsklimatet kunnat göra denna transaktion tar jag som ett styrketecken”, skriver Amniotics vd Marcus Larsson i rapporten. 

Prebona

Materialteknikbolaget Prebona i Simrishamn redovisar en ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökar även rörelseförlusten. Omsättningen steg från 0,5 till 0,8 miljoner kronor och rörelseresultatet blev minus 1,7 Mkr.

“Perioden innebar en ökning av försäljningen på 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år och en försäljningsökning om cirka 240 procent för årets första nio månader. Med de nya kunder och återförsäljare som vi nu kommit igång med bedömer jag att vi är på god väg att utjämna de säsongsvariationer som vi i dagsläget har mellan kvartalen, där Q3 är och historiskt sett har varit årets svagaste”, skriver vd Christian Östberg i en kommentar. 

Polarcool 

Polarcool noterades på Spotlight 2018 och har nu ett börsvärde på 11 miljoner kronor. Bolaget marknadsför sitt portabla kylningssystem Polarcap för akut behandling av sportrelaterade huvudskador. I fredags kom bolagets kvartalsrapport som visar en minskning av såväl omsättning som resultat. 

”Under det tredje kvartalet nådde vi kanske den för bolaget största framgången hittills när vi erhöll både ISO 13485:2016 certifikat för vårt kvalitetssystem samt MDR-godkännande för vår produkt PolarCap System. Samtidigt har försäljningen av nya system inte gått i den takt vi förväntat trots att vi tagit hem ett flertal prestigefyllda kontrakt inom såväl ishockey, rugby och fotboll”, kommenterar Polarcools vd Erik Andersson. 

Nyligen skrev Rapidus om skånska Cool-bolag. Bara i Lund finns det fyra medicinteknikbolag som utvecklar medicinsk nedkylning av hjärnan och kroppen för att minimera skador. Hur dessa bolag hänger ihop finns att läsa här.

Martin Linderoth

Börsbolagens rapporter för årets tredje kvartal fortsätter att strömma in. Bland dagens rapporter finns Veg of Lund, Amniotics och Prebona. 


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.