fredag 23 februari 2024

inloggad som

Långt kvar för byggsektorn i klimatpåverkan

|  

Sedan 2008 har utsläppen från uppvärmning av fastigheter minskat med 29 procent. Utsläppen från nyproduktion släpar dock rejält efter. Det visar en rapport om hållbarhet i fastighetsbranschen från Sparbanken Skåne.

Utsläppen från nyproduktion har under perioden bara minskat med 4 procent, står det i rapporten som tagits fram i samarbete med Öresundsinstitutet.

Rapporten pekar dock på att branschen verkar har börjat vakna när det gäller själva byggandet. Från ett fokus på energieffektiviseringar börjar nu hållbarhetsarbetet alltmer inriktas på byggmaterialens och byggprocessens inverkan på klimatet.

Kraven på omställning kommer inte bara från bygg-och fastighetsbolagen själva. Teresa Mattisson, hållbarhetschef på fastighetsbolaget Corem, säger i rapporten att trycket även kommer från investerare och finansiärer. Eftersom branschen har ett stort behov av kapital kan dessa ställa långtgående krav.

Därtill kommer ny lagstiftning och EU-direktiv som måste följas. Den 1 januari 2022 blev det till exempel lagkrav på en klimatdeklaration för alla nya byggnader i Sverige. Det kan även komma att bli aktuellt att införa ett maxgränsvärde för växthusgasutsläpp från nya byggnader. Enligt Boverket kan en sådan regel börja gälla tidigast 1 juli 2025. Ovanpå detta kommer EU:s krav på hållbarhetsredovisningar från stora företag att skärpas från och med 1 januari 2024.

Bygg-och fastighetssektorn svarar för en femtedel av hela Sveriges växthusgasutsläpp. Rapporten pekar på Region Skånes klimatmål om 80 procent mindre utsläpp av växthusgaser till år 2030.

Av rapporten framgår också att byggandet av bostäder i Skåne minskade med 62 procent under första halvåret i år, jämfört med samma period i fjol.

Gunnar Wrede

Sedan 2008 har utsläppen från uppvärmning av fastigheter minskat, men nyproduktioner släpar rejält efter i klimatarbetet.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.