tisdag 28 maj 2024

inloggad som

“Investerarna har lämnat biotech”

|  
|  

Nyligen släppte Hansa Biopharma lovande preliminära data från en pågående klinisk fas 2-studie inom ett för bolaget nytt indikationsområde. Men trots nästan bara goda nyheter de senaste två åren stiger inte bolagets aktie.
– Investerarna har lämnat biotekniksektorn, säger Klaus Sindahl som är ansvarig för bolagets investerarrelationer.

Bolaget har sedan förra året ett villkorat godkännande för läkemedlet Idefirix på den europeiska marknaden. Produkten är baserad på bolagets antikroppsklyvande enzym imlifidase för behandling vid njurtransplantation av patienter som har extra svårt att hitta organ på grund av höga nivåer av antikroppar.

– Det skapades en hajp när vi 2020 fick ett villkorat godkännande i Europa och skrev avtal med Sarepta Therapeutics om samarbete för att utveckla imlifidase inom genterapi för muskeldystrofi, en sjukdom som bryter ned kroppens muskler. Avtalet inkluderar upp till 400 miljoner dollar i milstolpsbetalningar. Då steg aktiekursen från 60 till 280 kronor på några månader. Samtidigt kom vi in i kommersiell fas med vår första produkt på en väldigt nischad och komplex marknad. Men i dessa osäkra tider har många investerare lämnat biotekniksektorn och satsar nu i andra branscher, säger Klaus Sindahl.

Med ett nytaget lån på 700 miljoner kronor, som har fyllt upp kassan till nuvarande 1,2 miljarder kronor, är verksamheten finansierad i två år. Aktiekursen står nu i runt 53 kronor.

– Vår läkemedelsutveckling har varit kostnadseffektiv, den har kostat cirka 1 miljard kronor från starten 2007 till 2020 vilket är ungefär en tiondel av vad amerikanska företag investerar i motsvarande utveckling, säger Klaus Sindahl.

Marknadsbearbetning pågår, hittills har myndigheter i nio europeiska länder godkänt subventionering av bolagets läkemedel. Kostnaden för att behandla en patient är flera miljoner kronor, vilket ska jämföras med alternativet att patienten måste ha livslång dialys som kostar runt en miljon per år.

Bolagets teknologi baseras på Lundaprofessorn Lars Björcks upptäckt av enzymet imlifidase, som snabbt reducerar antikroppen IgG, vilken tillhör immunförsvaret men kan försvåra transplantationer. Enzymet har även potential inom andra områden, exempelvis stamcellstransplantation, autoimmuna sjukdomar och genterapi. Hansa Biopharma grundades 2007 av framlidne näringslivsprofilen Bo Håkansson, bolaget har huvudkontor och utveckling i Lund samt verksamhet i Europa och USA. På tre år har antalet anställda ökat från 40 till dagens 150 personer.

Elisabet Ottosson

Efter publiceringen av den här artikeln hörde Klaus Sindahl av sig till Rapidus för att göra ett par förtydliganden.

–I dessa osäkra tider efter covidpandemin har många investerare lämnat biotekniksektorn och satsar nu i andra branscher, vilket kan förklaras av att långt ifrån alla investerare har tålamodet att vänta på förverkligande av den långsiktiga potentialen i ett bolag likt Hansa, när det finns oro kring både inflation och räntor. Om osäkerheten i makroekonomin lägger sig tror jag att marknaden åter kommer att favorisera biotekniksektorn och ny innovativ medicin. Det behövs, säger Klaus Sindahl.

– Kostnaden för att behandla en patient är relativt hög, men priset ska också ses i jämförelse med alternativet att låta patienter vara kvar på dialys, vilket kostar närmare 1 miljon kronor per år och innebär generellt sämre livskvalitet jämfört med att bli transplanterad. I dagsläget är det tyvärr så att många högsensitiserade patienter har större sannolikhet att dö i väntan på en ny njure är att hitta ett organ som passar.

Nyligen släppte Hansa Biopharma lovande preliminära data från en pågående klinisk fas 2-studie inom ett för bolaget nytt indikationsområde. Men […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Klockan tickar för Move by Bike

    I november i fjol hade Malmöbolaget Move By Bike förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital. Senast i juli måste situationen vara löst för att bolaget inte ska riskera konkurs. Och i dag på tisdagen lämnade vd Lisette Hallström sin post.

  • Danir ger sig in i fintechbranschen

    Sigma Connectivity, som ingår i den familjeägda bolagsgruppen Danir, är mest känt för produktutveckling. Men nu startar bolaget en renodlad konsultverksamhet med inriktning på fintech.

  • Färdigbakade Krinova-bolag

    Får det vara vegansk fish and chips och sorbet? Nothing Fishy och Folkets Pops blev i fredags avtackade i Kristianstad efter att ha deltagit i Krinovas livsmedelsinkubator.