tisdag 5 december 2023

inloggad som

…och tas nu upp av moderbolaget

Region Skåne Holding, moderbolaget för de regionala bolagen, har nu fått in alla remisser om utredningen. Nästa steg är att holdingbolaget tar ställning till hur man vill gå vidare.

– De yttranden jag sett är rätt så kritiska. Från holdingbolagets sida ska vi ta ställning till utredningen vid vårt nästa styrelsemöte, men innan dess ha lite interna diskussioner mellan de politiska partierna om hur man ser på frågan, säger Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i Region Skåne Holding, till Rapidus.

Utredningen föreslår att slå samman Business Region Skåne med sina dotterbolag Tourism in Skåne och Event in Skåne, medan Film i Skåne blir direkt underställt Region Skåne Holding.

Frågan om Invest in Skåne och Innovation Skåne ska drivas som bolag eller återgå till förvaltningen ska också utredas vidare, föreslår utredningen.

– Vi fick ett uppdrag av den politiska ledningen inför 2019 att se över bolagsstrukturen. Från moderbolagets sida kan vi rekommendera men det är ägaren som måste bestämma hur man vill göra, säger Lars-Ingvar Ljungman.

I dag är Region Skåne Holding moderbolag till tio bolag som är helägda eller majoritetsägda. Under Business Region Skåne samlas i sin tur fyra bolag: Invest in Skåne, Event in Skåne, Tourism in Skåne och Film i Skåne.

Niclas Lindstrand

Region Skåne Holding, moderbolaget för de regionala bolagen, har nu fått in alla remisser om utredningen. Nästa steg är att […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.