onsdag 17 april 2024

inloggad som

Dansk profil ska leda Innovation Skåne

Tue David Bak tillträder som ny vd för Innovation Skåne tio månader efter att förra vd:n lämnat på dagen. Han är för närvarande vd för Greater Copenhagen.

I augusti förra året släpptes den tidigare vd:n Lotta Törner av styrelsen efter ett knappt år på posten. Orsaken sades vara att Lotta Törner inte ansåg sig kunna “leverera på styrelsens uppdrag givet organisationsmodellen”.

– Redan någon månad efter att den tidigare vd:n fick sluta rekryterades Stefan Nyrinder som interim-vd. Han har tidigare varit vd för bland annat Ikano Bank, skapat stabilitet och säkerställt att den pågående verksamheten har löpt på väl, säger Peter Danielsson, styrelseordförande i Innovation Skåne.

Efter Lotta Törners avgång gjorde Innovation Skåne en extern genomlysning av bolaget tillsammans med sin ägare, Region Skånes holdingbolag.

– Undersökningen visade att bolaget har ordning och reda i grunden, och stor kompetens inom innovation och finansiering av innovation. Det vi behöver förbättra är att få ett tydligare uppdrag av vår ägare och få en bättre struktur på hur styrelsen leder bolaget, säger Peter Danielsson.

Tue David Bak tillträder som vd den 3 juni i år. Han har tidigare arbetat med att bygga ett innovationscenter i Tel Aviv för det danska utrikesministeriet och etablerat Scale-Up Denmark för de fem danska regionerna. Har är för närvarande vd för Greater Copenhagen, ett samarbete mellan Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och regionernas samtliga kommuner.

– Tue vill avsluta sitt nuvarande uppdrag på ett bra sätt, vilket känns bra. Han kommer in i ett bra läge när Innovation Skånes organisation har genomlysts av en extern part. Vi kommer att hinna påbörja förändringsarbetet redan nu och Tue kommer in i arbetet punktvis innan han tillträder posten, säger Peter Danielsson, och fortsätter:

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat en ledare med stor erfarenhet inom innovationsarbete, med lång erfarenhet av regional utveckling och arbete i gränslandet mellan akademi, privat sektor och det offentliga. Han är som klippt och skuren för uppdraget och en enig styrelse och arbetstagarrepresentanter står bakom beslutet.

Elisabet Ottosson

Tue David Bak tillträder som ny vd för Innovation Skåne tio månader efter att förra vd:n lämnat på dagen. Han är för närvarande vd för Greater Copenhagen.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Miljonregn över skånska startups

  ,
  Almi Invest har säkrat 1,6 miljarder kronor till nya investeringar, ett glädjebesked för svenska entreprenörer. Nu kan Rapidus avslöja hur stor del av kakan som går till skånska bolag. 

 • Det offentliga räds inte NIS2

  I EU-direktivet NIS2 omfattas såväl kommuner som lärosäten och Region Skåne i sin helhet av nya cybersäkehetsregleringar. Trots att flera kommuner har blivit hackade så sent som i år anser stora skånska förvaltningar att de redan lever upp till de nya kraven.

 • Sandberg donerar 100 Mkr

  Sandberg Development donerar 10 miljoner kronor per år i tio år till Malmö universitet. Pengarna ska gå till universitetets vattenforskning.