måndag 4 december 2023

inloggad som

Fortsatt tillväxt för e-hälsoföretagen

E-hälsoföretagen växer under coronapandemin – och väntar sig att fortsätta göra det. 74 procent av HealthTech Nordics medlemsföretag räknar med att rekrytera fler medarbetare under 2021, enligt en undersökning som nätverket beställt.

– Vi är mitt inne i ett disruptivt tekniksprång och kan inte ta steget tillbaka. Pandemin har öppnat dörren till framtiden med digitalisering och ett smartare sätt att arbeta. Det är mer kostnadseffektivt, ger patienter högre livskvalitet och avlastar vårdpersonalen, säger Margareta Wallentén, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne.

I Skåne skapades 63 nya jobb i branschen under 2020 och i östra Danmark 59. Snabbast växande i regionen var Arthro Therapeutics som anställde 30 personer under året. Margareta Wallentén förväntar sig en fortsatt tillväxt efter att pandemin är över och ser ännu inte att företagen skulle drabbas av samma kompetensbrist som i IT-branschen.

– Vi ser flera medlemmar som anställer till nyckelpositioner i ledningsgruppen i Sverige och kompletterar med utvecklingsteam i andra delar av världen. Bolagen arbetar globalt, så när de växer på hemmaplan anställer de utomlands också, säger hon.

Trots detta uppger en majoritet, 55 procent, av medlemsföretagen att de påverkats negativt av pandemin medan 35 procent svarat att de påverkats positivt.

Niclas Lindstrand

E-hälsoföretagen växer under coronapandemin – och väntar sig att fortsätta göra det. 74 procent av HealthTech Nordics medlemsföretag räknar med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad